fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Fizyka teoria: Soczewki i zwierciadła

Soczewki i zwierciadła

Pobierz program Fizyka: Soczewki i zwierciadła


Aplikacja na telefon komórkowy
WYMAGANIA:
wyświetlacz o szerokości nie mniejszej niż 128pikseli
JAVA,
 
 
Ten materiał ułatwi Ci naukę w autobusie, tramwaju w pociągu. Nie musisz wyjmować książki, masz to w Swojej komórce…Wystarczy, że komórka obsługuje JAVA oraz ma wyświetlacz o szerokości, co najmniej 128 pikseli.
 


Dodatkowo możesz go wzbogacić teorią. Patrz do:


Przykładowy zrzut działającej aplikacji
 
ściąga na telefon komórkowy
 


Soczewki i zwierciadła

Zwierciadło płaskie- lustro jest to płaska, gładka i wypolerowana powierzchnia. Obrazy w zwierciadłach płaskich są obrazami pozornymi i symetrycznymi.
 
Konstrukcja obrazu punktu w zwierciadle płaskim
 
soczewki i zwierciadła sciąga na komórkę
 
Konstrukcja obrazu przedmiotu w zwierciadle płaskim
 
Symulację konstrukcji obrazu w zwierciadle płaskim zobaczysz pod adresem:
(link umieszczono za zgodą autora sumulacji)
 
konstrukcja obrazu w zwierciadle płaskim Konstrukcja obrazu w zwierciadle płaskim
 
soczewki i zwierciadła sciąga na komórkę
 
Cechy obrazu powstającego w zwierciadłach płaskich
 
-jest pozorny, obrazy powstają na przedłużeniu promieni odbitych, rysowanych za powierzchnią zwierciadła
-jest prosty- obraz nie jest odwrócony
-jest tej samej wysokości, wielkości
-jest symetryczny

 
Konstrukcja obrazów w zwierciadłach wklęsłych
 
Symulację fizyczną konstrukcji obrazu w zwierciadle wklęsłym zobaczysz pod adresem:
(link umieszczono za zgodą autora sumulacji)
 
konstrukcja obrazu w zwierciadle wklęsłym Konstrukcja obrazu w zwierciadle wklęsłym
 
Zwierciadło kuliste- wklęsłe- jest to wewnętrzna, wypolerowana i gładka powierzchnia kuli
 
soczewki i zwierciadła sciąga na komórkę
 
Ogniskowa f zwierciadła wklęsłego jest połową promienia R krzywizny zwierciadła, jeżeli na zwierciadło wklęsłego pada równoległa wiązka światła, to jest skupiana w ognisku F zwierciadła. Jest to ważna właściwość, którą posługujemy się przy konstrukcji obrazów.
 
soczewki i zwierciadła sciąga na komórkę
 
Gdy źródło świata umieszczone jest w ogniskowej zwierciadła wklęsłego, to promienie odbite od zwierciadła tworzą wiązkę równoległą (tak działa reflektor)
 
soczewki i zwierciadła sciąga na komórkę
 
Konstrukcja obrazów w zwierciadłach wklęsłych
 
soczewki i zwierciadła sciąga na komórkę
 
Cechy uzyskanego obrazu
 
-powiększony
-odwrócony
-rzeczywisty

 
Zwierciadło kuliste- wypukłe jest to zewnętrzna, wypolerowana i gładka powierzchnia kuli
 
soczewki i zwierciadła sciąga na komórkę
 
Ognisko zwierciadła wypukłego leży po zewnętrznej stronie zwierciadła i jest ogniskiem pozornym. Jeżeli na zwierciadło wypukłe pada równoległa wiązka światła, to po odbiciu od zwierciadła jest wiązką rozproszona, której promienie biegną tak, jakby wychodziły z ogniska F zwierciadła. Jest to ważna właściwość, którą posługujemy się przy konstrukcji obrazów.
 
soczewki i zwierciadła sciąga na komórkę
 
Konstrukcja obrazów w zwierciadłach wypukłych
 
soczewki i zwierciadła sciąga na komórkę
 
Cechy obrazu
 
-pomniejszony
-prosty (nieodwrócony)
-pozorny, obraz powstaje po przecięciu przedłużonych promieni odbitych, po przeciwnej stronie zwierciadła niż przedmiot.

 
Równanie zwierciadła
 
soczewki i zwierciadła sciąga na komórkę
 
Soczewka to bryła materiału przezroczystego ograniczona dwiema powierzchniami, z których jedna jest najczęściej kulista, a druga kulista lub płaska.
 
soczewki i zwierciadła sciąga na komórkę
 
Soczewki wypukłe mają właściwość skupiania promieni świetlnych. Noszą nazwę soczewek skupiających. Soczewki wklęsłe mają właściwości rozpraszania promieni. Noszą nazwę soczewek rozpraszających.
 
Wyprowadzenie wzoru soczewkowego
 
soczewki i zwierciadła sciąga na komórkę
 
Założenia:
Punkt świecący S leży na głównej osi optycznej. Stąd bieg promieni można porównać do przejścia przez pryzmat o niewielkim kącie łamiącym
 
soczewki i zwierciadła sciąga na komórkę
 
Dla wzoru soczewkowego istnieje umowa, co do znaku promienia krzywizny -jeżeli krzywizna soczewki jest wypukła to piszemy znak dodatni, w przypadku, gdy krzywizna soczewki jest wklęsła, to piszemy znak ujemny.
 
Własności soczewek wynikające ze współczynnika załamania materiału i ośrodka
 
soczewki i zwierciadła sciąga na komórkę
 
Zdolność skupiająca soczewki jest równa odwrotności ogniskowej
 
soczewki i zwierciadła sciąga na komórkę
 
Jedna dioptria jest zdolnością skupiającą soczewki o ogniskowej 1 metr. Jeżeli mamy układ złożony z kilku soczewek, to zdolność skupiająca układu jest sumą zdolności skupiających poszczególnych soczewek.
 
soczewki i zwierciadła sciąga na komórkę
 
Przejście wiązki równoległej przez soczewkę
 
-skupiającą
 
soczewki i zwierciadła sciąga na komórkę
 
-rozpraszającą
 
soczewki i zwierciadła sciąga na komórkę
 
Powstawanie obrazów w soczewce
 
-skupiającej
 
soczewki i zwierciadła sciąga na komórkę
 
-rozpraszającej
 
soczewki i zwierciadła sciąga na komórkę