fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Fizyka: Elementy fizyki relatywistycznej

 teoria Elementy fizyki relatywistycznej

Pobierz program Fizyka: Elementy fizyki relatywistycznej


Aplikacja na telefon komórkowy
WYMAGANIA:
wyświetlacz o szerokości nie mniejszej niż 128pikseli
JAVA,
 
 
Ten materiał ułatwi Ci naukę w autobusie, tramwaju w pociągu. Nie musisz wyjmować książki, masz to w Swojej komórce…Wystarczy, że komórka obsługuje JAVA oraz ma wyświetlacz o szerokości, co najmniej 128 pikseli.
 


Dodatkowo możesz go wzbogacić innym materiałem. Patrz do:


Przykładowy zrzut działającej aplikacji
 
ściąga na telefon komórkowy
 


Elementy fizyki relatywistycznej

Postulaty szczególnej teorii względności (postulaty Einsteina)
 
1. We wszystkich układach inercjalnych wszystkie zjawiska przyrody i prawa je opisujące mają jednakowa postać. Każdy ruch jest względny (opis ruchu możliwy jest tylko względem innych ciał- układów odniesienia)
 
2. We wszystkich układach inercjalnych wartość prędkości światła w próżni jest jednakowa (299792458m/s) i nie zależy od ruchu źródła lub obserwatora.
 
Transformacja Galileusza Jest to transformacja współrzędnych przestrzennych i czasu z jednego układu odniesienia do innego, który porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym względem pierwszego. Czas i odległości pomiędzy dwoma dowolnymi punktami pozostają stałe (są niezależne od układu odniesienia). Transformacja Galileusza obowiązuje tylko dla małych prędkości w porównaniu z prędkością światła.
 
fizyka relatywistyka ściągi wzory Rozmiar: 872 bajtów
 
Transformacja Lorentza W transformacji Lorentza nie zmienia się odległość zdarzeń w czasoprzestrzeni (interwał) i masa spoczynkowa, podczas gdy odległość i czas mogą mieć różne wartości, zależne od prędkości układu odniesienia. Cechą transformacji Lorentza jest niezależność prędkości światła od prędkości układu (prędkość światła jest stała). Opisuje zależności między współrzędnymi i czasem tego samego zdarzenia w dwóch inercjalnych układach odniesienia według szczególnej teorii względności. Dla prędkości dużo mniejszych od prędkości świtała transformacja Lorentza jest równoważna transformacji Galileusza.
 
fizyka relatywistyka ściągi wzory Rozmiar: 564 bajtów
 
Czynnik Lorentza Jest to wyrażenie występujące we wzorach transformacji Lorentza
 
fizyka relatywistyka ściągi wzory Rozmiar: 238 bajtów
 
Transformacja Lorentza dla szybkości Jest to relatywistyczne dodawanie prędkości
 
fizyka relatywistyka ściągi wzory Rozmiar: 858 bajtów
 
Skrócenie Lorentza Jest to wzór na skrócenie odległości mierzonej w kierunku ruchu, w układzie odniesienia poruszającym się z prędkością relatywistyczną
 
fizyka relatywistyka ściągi wzory Rozmiar: 255 bajtów
 
Dylatacja czasu Czas w szczególnej teorii względności jest względny, to znaczy, w układach poruszających się, płynie wolniej niż w układach spoczywających.
 
fizyka relatywistyka ściągi wzory Rozmiar: 259 bajtów
 
Masa relatywistyczna
 
fizyka relatywistyka ściągi wzory Rozmiar: 932 bajtów
 
Pęd relatywistyczny
 
fizyka relatywistyka ściągi wzory Rozmiar: 278 bajtów
 
Energia relatywistyczna
 
fizyka relatywistyka ściągi wzory Rozmiar: 293 bajtów
 
Energia spoczynkowa ciała
 
fizyka relatywistyka ściągi wzory Rozmiar: 296 bajtów
 
Wyprowadzenie związku energii z pędem
 
Wzory opisujące energie i pęd są ze sobą związane masą (m) relatywistyczną, stąd zapiszemy układ równań:
 
fizyka relatywistyka ściągi wzory Rozmiar: 1989 bajtów