fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze
historia Starożytność, Rzym ściąga na komórkę historia

Pobierz program na komórkęHistoria: Rozwój Rzymu w okresie republiki cena: 2,44zł z VAT

Aplikacja na telefon komórkowy
WYMAGANIA:
wyświetlacz o szerokości nie mniejszej niż 128pikseli JAVA,

Ten materiał możesz mieć w swojej komórce za jedyne 2,44zł z VAT, co ułatwi Ci naukę w autobusie, tramwaju w pociągu. Nie musisz wyjmować książki, masz to w Swojej komórce…Wystarczy, że komórka obsługuje JAVA oraz ma wyświetlacz o szerokości, co najmniej 128 pikseli. Sprawdź czy Twoja komórka jest skonfigurowana do usługi GPRS (konfiguracja jest darmowa, wejdź na stronę swojego operatora);

Przykładowy zrzut działającej aplikacji- Historia: Rzym królewski i początki republiki- na słabym telefonie Nokia2610i(wyświetlacz: 128x128pikseli). W każdym lepszym telefonie będziesz widzieć więcej.

Materiał w aplikacji telefonu podzielony jest na trzy działy:
-ogólny opis;
-pojęcia;
-daty;
Dostęp do pojęć i dat możliwy jest z menu telefonu.

historia ściąga na telefon komórkowy

 

Historia: Rozwój Rzymu w okresie republiki

Rzym w V w. p.n.e. tworzył jedno z wielu miast- państw na Półwyspie Apenińskim. W 493 r. p.n.e. Rzym zawarł przymierze z trzydziestoma miastami latyńskimi na zasadzie równości. Po odparciu ataków Etrusków i plemion górskich pozycja Rzymu się umacnia. Miasto- państwo rozpoczyna proces zdobywania większych wpływów i terenów.

490-396 p.n.e.-Walki z miastem etruskim Weje.

Walki na północ od Rzymu, opanowanie miasta Fidenae, Rzym rozpoczyna dziesięcioletnie oblężenie Weji. Zdobywa miasto. Plemię Wolsków zostaje zmuszone do zawarcia pokoju z Rzymem

387/386 p.n.e.-W wyniku najazdy Celtów Rzym zostaje zdobyty i złupiony. Ekspansja militarna państwa- miasta słabnie na około trzydzieści lat. Po wprowadzeniu reform społecznych i politycznych oraz reorganizacji armii Rzym na nowo podejmuje ekspansję.

343-341 p.n.e - Pierwsza wojna samnicka

Pierwsza wojna samnicka trwała w latach 343-341 p.n.e. i skończyła się przejęciem przez Rzymian kontroli nad północną Kampanią. Wybuch wojny został sprowkowany przez Rzymian, którzy zawarli sojusz z zagrożoną przez Samnitów Kapuą.

343 p.n.e. - bitwa pod Mons Gaurus i bitwa pod Saessulą
343 p.n.e. - bitwa pod Seticulą (Rzymianie Crneliusa zwyciężają Samnitów -30000 zabitych)

340-338 p.n.e. wojna z Latynami- walki są zwycięskie dla Rzymu. Związek Latyński zostaje rozwiązany. Miasta latyńskie stają się uzależnione od Rzymu

327-304 p.n.e- Druga wojna samnicka

Bitwa w Wąwozie Kaudyjskim koło Caudium (321 p.n.e.) podczas drugiej wojny samnickiej (327-304 p.n.e.) rozegrała się między wojskami Rzymu pod wodzą konsulów Spuriusza Postumiusza i Tytusa Weturiusza Kalwinusa a wojskami Samnitów dowodzonymi przez Gawiusza Pontiusza.
Rzymianie, zamknięci przez przeciwnika w Wąwozie Kaudyjskim, aby uniknąć całkowitej zagłady musieli się poddać. Zmuszeni zostali do wydania Samnitom 600 zakładników, a sami, pozbawieni broni, musieli przejść pod jarzmem, co uważane było za wielką hańbę. W tej sytuacji Rzym zawarł niekorzystny dla siebie pokój z Samnitami, który zakończył pierwszy etap tego konfliktu, dając stronom przerwę w działaniach wojennych do 316 p.n.e.
Druga wojna samnicka kończy się zwycięstwem Rzymu. Rzym utwierdza przewagę w środkowej Italii, kolonizuje zdobyte tereny.
325 p.n.e. - bitwa pod Imbrunium
321 p.n.e. - bitwa pod Caudinum
319 p.n.e. - bitwa pod Lucerią
316 p.n.e. - bitwy pod Seticulą, Lautulae, Terraciną
316 p.n.e. - bitwa pod Caudinum
310 p.n.e. - bitwy pod Sutricum, Talium i nad jeziorem Vadimońskim
308 p.n.e. - bitwy pod Peruzją i Maeranią
307 p.n.e. - bitwa pod Alifae
306 p.n.e. - bitwa pod Silvium
305 p.n.e. - bitwa pod Bovianum

298-290 p.n.e. wojna Rzymu z koalicją italską (trzecia wojna samnicka)
Samnici, Etruskowie, Umbrowie i Celtowie tworzą koalicje italską zwróconą przeciwko Rzymowi. Rzymianie atakują Etrusków. Etruskowie wycofują się z koalicji. Bitwa pod Sentinum (295 p.n.e.) dwie porównywalne mniej więcej armie liczące z każdej strony 30-40 tys. żołnierzy. Starcie zakończyło się zwycięstwem armii rzymskiej pod wodzą Rullianusa (8700 zabitych i rannych) z wojskami Samnitów (25000 zabitych) pod wodzą Egnatiusa, który zginął.

W tym okresie Rzymianie wypierają Celtów z ziem nad Padem. Umacniają swoją dominację na północy od Rzymu a na południe od Padu.

280-272 p.n.e. wojna z Tarentem- kolonia grecka Tarent (południowa część Italii) zwraca się o pomoc do króla Epiru Pyrusa. Wojska greckie zwyciężyły w bitwach pod Herakleą (280 p.n.e) i Ausculum (279 p.n.e) (to drugie zwycięstwo zostało okupione ciężkimi stratami - stąd zwrot pyrrusowe zwycięstwo, mający oznaczać zwycięstwo, które ze względu na straty staje się klęską). Trzecia bitwa tej wojny rozegrała się w 275 roku p.n.e. pod Benewentem. Obie strony poniosły w niej wielkie straty, a bitwa najprawdopodobniej pozostała nierozstrzygnięta. Pyrrus nie mając wystarczających sił, by dalej walczyć z Rzymianami, wycofał się do Grecji, a Rzymianie do Rzymu.

282 p.n.e. - bitwa w porcie tarenckim (Tarentczycy zwyciężyli Rzymian - straty 5 okrętów)
280 p.n.e. - bitwa pod Herakleą (wojska greckie Macedończycy, Epiroci, Tessalończycy i Tarentczycy) - 20 tysięcy piechoty, 3 tysiące jazdy i 20 słoni pokonują pod wodzą Pyrrusa 50 tysięcy Rzymian Lavinusa - 7 tysięcy zabitych i rannych, 2 tysiące jeńców)
279 p.n.e. - bitwa pod Ausculum (prawdopodobnie nierozstrzygnięta bitwa pomiędzy wojskami greckimi i Samnitami pod wodzą Pyrrusa - 23 tysiące piechoty, 8 tysięcy jazdy i 19 słoni, a Rzymianami i ich sprzymierzeńcami- 70 tysięcy piechoty, 8 tysięcy jazdy)
277 p.n.e. - bitwa morska pod Messyną
275 p.n.e. - bitwa pod Benewentem

264 p.n.e. zdobycie miasta Volsinii- Rzym przez rok oblega ostatnie wolne miasto Etrusków. Po jego upadku Rzym panuje nad całą Italią, aż do północnego łuku Apeninów, za którym zaczynały się terytoria galijskie.

Pojęcia

Kolonia-miasto zdobyte lub zakładane przez Rzymian na podbitych terenach. Część ludności kolonii stanowili przesiedleni rzymscy obywatele (bezrolni chłopi, weterani), dotychczasowi mieszkańcy miasta zazwyczaj również otrzymywali rzymskie obywatelstwo, jednak bez wszystkich praw przysługujących napływowym Rzymianom.Zasięg rzymskich kolonii rozszerzał się stopniowo, najpierw zakładano je w Italii, następnie na sukcesywnie podbijanych terytoriach w basenie Morza Śródziemnego (przekształcanych w prowincje). Kolonie początkowo pełniły głównie funkcje wojskowe (zakładano je w ważnych strategicznie regionach), stopniowo stając się centralnymi ośrodkami romanizacji podbitych ziem.

Municypia- to podbite przez Rzymian tereny (przekształcone później w gminy, a następnie za sprawą Cezara w miasta na prawie rzymskim), które zawarły z Rzymem przymierze, dzięki któremu mogły się cieszyć częściową autonomią i tolerancją w tym tolerancją religijną. Ludność municypiów zobowiązana była do udzielania Rzymowi określonej pomocy wojskowej. Ich prawa ograniczone, np. nie wolno było głosować i piastować urzędów, za to dozwolone były m.in. małżeństwa z obywatelami rzymskimi.

Socii- tworzy je grupa państw sprzymierzonych z Rzymem, mieszkańcy nie mają rzymskich praw obywatelskich, mogą zachować swoją odrębność ustrojową, nie mogą zawierać sojuszy z innymi państwami, mają obowiązek dostarczania kontyngentów wojskowych dla Rzymu.

Daty

490-396 p.n.e.-Walki z miastem etruskim Weje.
387/386 p.n.e.-najazdy Celtów Rzym zostaje zdobyty i złupiony.
343-341 p.n.e.- Pierwsza wojna samnicka
340-338 p.n.e.- wojna z Latynami (Związek Latyński)
327-304 p.n.e- druga wojna samnicka
298-290 p.n.e.- wojna Rzymu z koalicją italską (trzecia wojna samnicka)
280-272 p.n.e.- wojna z Tarentem
264 p.n.e.- zdobycie miasta Volsinii

©www.ePomoce.pl