fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Historia w pigułce

Starożytność Chronologia starożytnej Grecji na komórkę,

Pobierz program Starożytność: Chronologia starożytnej Grecji


Aplikacja na telefon komórkowy
WYMAGANIA:
wyświetlacz o szerokości nie mniejszej niż 128pikseli
JAVA,
 
 
Ten materiał ułatwi Ci naukę w autobusie, tramwaju w pociągu. Nie musisz wyjmować książki, masz to w Swojej komórce…Wystarczy, że komórka obsługuje JAVA oraz ma wyświetlacz o szerokości, co najmniej 128 pikseli.
 


Przykładowy zrzut działającej aplikacji
 
ściąga na telefon komórkowy
 


Historia: Chronologia starożytnej Grecji

Podział dziejów antycznej Grecji
 
III tys.p.n.e.- ok. 1000p.n.e.- pradzieje i okres minojski
VIII w. p.n.e.- 508p.n.e.- okres archaiczny
V w. p.n.e.- 432 p.n.e.-okres wojen perskich
431 p.n.e.-336 p.n.e.-okres klasyczny
334 p.n.e.-323 p.n.e.-wyprawy Aleksandra Macedońskiego
323 p.n.e.-II-Iw. p.n.e.-okres hellenistyczny

 
Pradzieje i okres minojski (III tys.p.n.e.- ok. 1000p.n.e.)
 
IIItys. p.n.e.-powstają pierwsze duże osady warowne na terytorium Grecji
2000 p.n.e.-1700 p.n.e.-rozwój kultury minojskiej na wyspie Krecie, hieroglificzne pismo linearne (A), wielkie pałace (np. w Knossos)
1600 p.n.e.-1200 p.n.e.-rozwój kultury mykeńskiej, powstają wielki ośrodki władzy w Grecji (Mykeny, Tyryns, Teby, Pylon)
1500 p.n.e.-upadek kultury minojskiej (najazd na Kretę)
1380 p.n.e.-pierwsze pismo języka greckiego (pismo linearne B)
1200 p.n.e.-okres zniszczeń, najazd Dorów , wojna trojańska
1100 p.n.e.-750 p.n.e.-okres tak zwanych wieków ciemnych, wyludnienie, brak większych ośrodków władzy, zanik stosowania pisma, regres rzemiosła i handlu.
1000 p.n.e.- początek kolonizacji Azji Mniejszej, powstaje Milet

 
Okres archaiczny (VIII w. p.n.e.- 508p.n.e.)
 
VIII w. p.n.e.-umocnienie się struktury greckiego miasta- państwa (polis)
776 p.n.e.-pierwsze igrzyska olimpijskie
ok.750 p.n.e.-przyjmuje się za czas powstania nowego pisma greckiego, używanego do dziś, spisanie poematów Homera i Hezjoda
ok.750 p.n.e.-550 p.n.e.-okres wielkiej kolonizacji basenu Morza Śródziemnego
621 p.n.e.-spisanie praw przez Drakona (Ateny)
594 p.n.e.-reformy Solona przeprowadzone w Atenach (zniesienie niewoli za długi, podział obywateli na klasy majątkowe, powołani trybunału)
ok.580 p.n.e.-pierwsze monety greckie
VIw. p.n.e.-ukształtowanie się ustroju Sparty, powstaje Związek Peloponeski, czas pierwszych znanych filozofów greckich (Tales z Miletu, Pitagoras z Samos)
546 p.n.e.-540 p.n.e.-Persowie podbijają Azję Mniejszą, Milet pod panowaniem Persów
ok.530 p.n.e.-w ceramice obok stylu czarnofigurowego pojawia się styl czerwonofigurowy
508 p.n.e.- ukształtowanie się klasycznej demokracji ateńskiej (reformy Klejstenesa)

 
Okres wojen perskich (V w. p.n.e.- 432 p.n.e)
 
Vw. p.n.e.- czas życia klasyków dramatu greckiego (Ajschylos, Sofokles, Eurypides, Arystofanes)
500 p.n.e.-494 p.n.e.- powstanie Greków w Azji Mniejszej przeciwko Persom, upadek Miletu
492 p.n.e.- wyprawa Persów na Grecję, pierwsze bitwy na morzu
490 p.n.e.- wygrana Grecji pod Maratonem, odparcie lądowej armii perskiej
480 p.n.e.- najazd króla perskiego Kserksesa I, obrona wąwozu Termopile, spalenie Aten, klęska Persów w bitwie morskiej pod Salaminą
478 p.n.e.-448 p.n.e.- założenie Związku Morskiego pod przewodnictwem Aten, zawarcie pokoju z Persami
459 p.n.e.- 446 p.n.e.- początek wojen o dominację w Grecji, Ateny występują przeciwko Sparcie
443 p.n.e.-428 p.n.e.- okres największej świetności Aten, rządy Peryklesa, powstają rzeźby Fidiasza
432 p.n.e.- ukończenie w Atenach budowy Partenonu na Akropolu

 
Okres klasyczny (431 p.n.e.-336 p.n.e.)
 
431 p.n.e.-404 p.n.e.- wojna peloponeska (Sparta pokonuje Ateny)
IVw. p.n.e.- Ateny głównym ośrodkiem kulturalnym, czas rozkwitu filozofii (Sokrates, Platon, Arystoteles)
1 pol. IVw. p.n.e.-wojny o panowanie w Grecji, Sparta traci przywództwo na rzecz Teb, Ateny próbują odzyskać znaczenie polityczne
359 p.n.e.- wzrasta znaczenie Macedonii (Filip II)
338 p.n.e.- bitwa pod Cheroneą, Macedonia pokonuje Grecję
336 p.n.e.- umiera Filip II, jego syn Aleksander Macedoński tłumi bunty miast greckich

 
Wyprawy Aleksandra Macedońskiego (334 p.n.e.-323 p.n.e.)
 
334 p.n.e.- przekroczenie granic z Persją, bitwa pod Granikiem
333 p.n.e.- bitwa pod Issos, pokonanie wielkiej armii Dariusza
332 p.n.e.- podbój Egiptu, założenie Aleksandrii
331 p.n.e.-przegrana Persów w bitwie pod Gaugamelą, podbój Iranu i Azji Środkowej
327 p.n.e.-324 p.n.e.- zdobycie Kaszmiru i Pendżabu (nieudany podbój Indii, wyczerpujący odwrót)
323 p.n.e.- śmierć Aleksandra w Babilonie

 
Okres hellenistyczny (323 p.n.e.-II-Iw. p.n.e.)
 
323 p.n.e.-321 p.n.e.- współrządzenie państwem przez następców Aleksandra - diadochów
321 p.n.e.- 272 p.n.e.- wojny diadochów o władzę
III. p.n.e.- kultura grecka upowszechnia się na całym Bliskim Wschodzie, używany jest wspólny dialekt grecki (koine). Następuje znaczny rozwój gospodarczy, techniczny i społeczny.
IIw. p.n.e.- Iw. p.n.e.- Rzym podbija państwa hellenistyczne.

 
Ustroje polityczne
 
Monarchia- są to rządy dziedzicznych królów. Występowała powszechnie w okresie archaicznym starożytnej Grecji, przetrwała w Sparcie, Macedonii, Epirze
 
Tyrania- to rządy osób, które przechwyciły władzę siłą. Występowała często w VI w.p.n.e.
 
Demokracja - (rządy obywateli) to wybór urzędników przez ogół uprawnionych obywateli starożytnego z wyłączeniem kobiet, niewolników i cudzoziemców. Od V p.n.e. była uważana za idealny model rządów.
 
Słynni przywódcy demokracji ateńskiej
 
Temistokles(ok. 527 p.n.e.-ok. 460 p.n.e.)dowódca spod Salaminy; przegnany starożytnego Aten
Perykles(ok. 500 p.n.e.-429 p.n.e.)- przeciwnik Sparty, rozpoczął rozbudowę ateńskiego Akropolu
Demostenes(384 p.n.e.-322 p.n.e.)- przeciwnik Macedonii, słynny mówca.

 
Władza w Sparcie
 
Królowie- panowało dożywotnio dwóch królów, urząd dziedziczny w obrębie dwóch rodów, dowodzili armią w czasie wojny;
 
Eforowie- Zgromadzenie Ludowe wybierało ich pięciu z okresem kadencji na jeden rok, zajmowali się nadzorem nad władcami, sprawami wewnętrznymi i zagranicznymi;
 
Rada Starszych- składała się z 28 osób wybieranych spośród Spartiatów, którzy ukończyli 60 rok życia. Ich kadencja trwała dożywotnio. Zajmowali się sądownictwem w niektórych sprawach, przygotowywali obrady Zgromadzenia Ludowego
 
Zgromadzenie Ludowe- tworzyli je dorośli, pełnoprawni Spartiaci w liczbie kilku tysięcy. Ich kadencja trwała dożywotnio. Zgromadzenie zatwierdzało najważniejsze decyzje, powoływało urzędników.
 
Podział społeczny Sparty
 
Spartiaci do ich obowiązków nalazły ćwiczenia wojskowe, udział w wojnie, nadzór nad helotami, którzy uprawiali ziemię. Spartiaci tworzyli Zgromadzenie Ludowe
 
Periojkowie zajmowali się rzemiosłem, handlem. Mieli obowiązek wystawiania pomocniczych oddziałów wojskowych. Posiadali ograniczony samorząd w miastach.
 
Heloci uprawiali przydzieloną im ziemię, ich obowiązkiem było usługiwanie Spartiatom. Nie posiadali praw politycznych.
 
Władza w Atenach
 
Zgromadzenie Ludowe tworzyli je dorośli obywatele Aten niezależnie od stanu majątkowego. Kadencja była dożywotnia. Zgromadzenie wybierało urzędników, podejmowało najważniejsze decyzje w państwie.
 
Rada Pięciuset- tworzyli ją przedstawiciele grup społecznych (fyl) Aten z kadencją jednoroczną, rozstrzygali bieżące sprawy skargi obywateli, kontrolowali urzędników państwowych, sądownictwo w większości spraw.
 
Prytanowie- kadencja 36 dni, było ich 50 wybranych z jednej grupy obywateli . Dyżurowali w budynku Rady. Zajmowali się kontrolą urzędników, sprawami bieżącymi.
 
Archonci- Zgromadzenie Ludowe wybierało dziesięciu (w tym jeden sekretarz) przedstawicieli spośród bogatszych obywateli na okres jednego roku. Do Vw.p.n.e. byli najwyższymi urzędnikami poczym ograniczono im władze do sądownictwa.
 
Strategowie- to dowódcy oddziałów wystawianych przez każdą z fyl (grupę obywateli Aten) Okres ich kadencji trwał jeden rok. Wspólnie dowodzili armią z codzienną zmianą na stanowisku głównodowodzącego.
 
Areopag- tworzyli go archonci po zakończeniu kadencji. Funkcja był dożywotnia. Kontrolowali zgodność działań innych organów władzy. Zajmowali się procesami o zabójstwo.
 
Podział społeczny Aten
 
Obywatele- to rdzenni obywatele Aten (klasa przechodziła na ich dzieci). Zajmowali się handlem, rzemiosłem, uprawą roli, sprawowaniem urzędów. Tworzyli Zgromadzenie Ludowe.
 
Metojkowie- to osiedleni na stałe cudzoziemcy. Trudnili się rzemiosłem, handlem. Nie posiadali prawa politycznych.
 
Niewolnicy- jeńcy wojenni (ich dzieci również stawali się niewolnikami). Zajmowali się służbą domową, pracą w warsztatach, na roli, w kopalniach srebra. Nie posiadali praw politycznych.
 

 


Zobacz przepisprzepis na gofry

Zobacz przepis na wyśmienite gofry

Zobacz przepisprzepis na gofry

Zobacz przepis na bitą smietanę

Zobacz przepisprzepis na naleśniki

Zobacz przepis na naleśniki. Pyszne naleśniki

Zobacz przepisprzepis na ciasto malinowa chmurka

Malinowa chmurka- zobacz przepis

Zobacz przepisprzepis na ciasto murzynek

Murzynek- zobacz przepis

Zobacz przepisprzepis na ciasto karpatka

Karpatka- zobacz przepis

Zobacz przepisprzepis na placki ziemniaczane

Placki ziemniaczane- zobacz przepis

Zobacz przepisprzepis na placek po węgiersku

Placek po węgiersku- zobacz przepis

Zobacz przepisprzepis na burrito

Zobacz przepis na burrito meksykańskie

Zobacz przepisprzepis na burrito

Tortilla placki z indykiem- zobacz przepis