fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Obliczenia zadań z chemii

1 Ile wynosi: 1) masa atomowa miedzi, 2) masa … (zobacz rozwiązanie)

2 Ile wynosi: 1) masa atomowa sodu, 2) masa mola … (zobacz rozwiązanie)

3 Ile wynosi: 1) masa cząsteczkowa amoniaku (NH3), 2) masa … (zobacz rozwiązanie)

4 Ile wynosi: 1) masa cząsteczkowa kwasu siarkowego (H2SO4), 2) masa mola… (zobacz rozwiązanie)

5 Ile wynosi: 1) masa cząsteczkowa tlenu, 2) masa … (zobacz rozwiązanie)

6 Ile wynosi: 1) masa atomowa chloru, 2) masa cząsteczkowa … (zobacz rozwiązanie)

7 Ile wynosi: 1) masa atomowa azotu, 2) masa cząsteczkowa… (zobacz rozwiązanie)

8 Ile wynosi: 1) masa atomowa tlenu, 2) masa cząsteczkowa… (zobacz rozwiązanie)

9 Obliczyć masę: a)2 moli tlenku miedzi(I)(Cu2O), b) 0,1 mola chlorku cząsteczkowego, c) 6 moli … (zobacz rozwiązanie)

10 Obliczyć, jaką liczbę moli stanowi: a) 36g wody, b) 12g wodoru ... (zobacz rozwiązanie)

11 Obliczyć, jaką liczbę moli stanowi a) 9g wody… (zobacz rozwiązanie)

12 Czysty nadtlenek wodoru jest cieczą o gęstości 1,45g/cm^3. Ile moli stanowi… (zobacz rozwiązanie)

13 Masa jednego mola wyrażona w gramach jest równa liczbowo masie atomowej (lub cząsteczkowej) wyrażonej w atomowych jednostkach masy. Sformułować analogiczne twierdzenie dla… (zobacz rozwiązanie)

14 Obliczyć masę: a) 2 milimoli KOH, b) 0,2 kilomola H2SO4… (zobacz rozwiązanie)

15 Obliczyć, jaką liczbę milimoli stanowi 0,4g wodorotlenku… (zobacz rozwiązanie)

16 Obliczyć, jaką liczbę kilomoli stanowi 176 kg siarczku… (zobacz rozwiązanie)

17 Obliczyć wartości indeksów stechiometrycznych x: a)MnxS4 (masa mola 293g)… (zobacz rozwiązanie)

18 Jakie pierwiastki zaznaczono symbolem E? a)SE3 (masa mola 80g), b) … (zobacz rozwiązanie)

19 Podać dwa przykłady dwóch substancji o równych… (zobacz rozwiązanie)

20 Obliczyć stosunek masowy pierwiastków w a) Fe2S3, b)… (zobacz rozwiązanie)

21 Jaki warunek musi spełniać masa mola pierwiastka E, aby masa mola siarczku E2S była… (zobacz rozwiązanie)

22 Która z próbek zawiera więcej cząsteczek: a) 1g wody czy 1g amoniaku (NH3), b)3g tlenu czy … (zobacz rozwiązanie)

23 Która z próbek zawiera więcej atomów: a) 1g glinu czy 1g żelaza, b) 5g tlenu czy … (zobacz rozwiązanie)

24 Ile gramów magnezu należy odważyć, aby próbka ta zawierała tyle samo atomów, ile jest … (zobacz rozwiązanie)

25 W ilu gramach Cu2S jest tyle samo cząsteczek, co w… (zobacz rozwiązanie)

26 W ilu gramach azotu (N2) jest taka sama liczba cząsteczek, jak jest w … (zobacz rozwiązanie)

27 W ilu gramach (N2) jest tyle samo atomów co w: a)1g wodoru, b)… (zobacz rozwiązanie)

28 Obliczyć, ile atomów miedzi jest w … (zobacz rozwiązanie)

29 Obliczyć masę 2*10^23 cząsteczek dwutlenku… (zobacz rozwiązanie)

30 Obliczyć, ile jest atomów w 5cm^3 rtęci, jeżeli gęstość… (zobacz rozwiązanie)

31 Samiczki wielu insektów wydzielają feromony C19H38O, które przyciągają samczyki. Samczyk reaguje po wchłonięciu zaledwie… (zobacz rozwiązanie)

32 Jedna kropla wody morskiej zawiera ok. 50 miliardów atomów złota. Obliczyć, ile złota można by uzyskać ze 100kg… (zobacz rozwiązanie)

33 Obliczyć, ile gramów węgla jest zawarte w 220g ... (zobacz rozwiązanie)

34 W zamian za pewną przysługę, bogaty maharadża pozwolił wybrać swemu słudze pomiędzy 1kg złota a ilością złota, jaka można otrzymać z 2kg chlorku złota (AuCl3). Co powinien … (zobacz rozwiązanie)

35 Obliczyć, w ilu gramach trójtlenku siarki (SO3) jest zawarte… (zobacz rozwiązanie)

36 Obliczyć, ile gram sodu jest zawarte w 0,4mola … (zobacz rozwiązanie)

37 Obliczyć, w ilu molach tlenku ołowiu(IV)(PbO2)jest zawarte … (zobacz rozwiązanie)

38 Ile moli siarki jest zawarte w 75g siarczku … (zobacz rozwiązanie)

39 Ile moli atomów wodoru jest zawarte w 19,6g kwasu… (zobacz rozwiązanie)

40 Czy 5g tlenku miedzi(I)(Cu2O) zawiera tyle samo miedzi, co 5g tlenku miedzi... (zobacz rozwiązanie)

41 Czy 0,5 mola dwutlenku węgla (CO2) zawiera więcej węgla niż 12g tlenku… (zobacz rozwiązanie)

42 W ilu gramach tlenku sodu (Na2O) jest zawarta taka sama ilość sodu, co w 20g… (zobacz rozwiązanie)

43 W ilu molach dwutlenku węgla (CO2) jest zawarte tyle samo tlenu, co w 14g… (zobacz rozwiązanie)

44 W ilu gramach trójtlenku siarki (SO3) jest zawarte tyle samo siarki, co w 2 molach… (zobacz rozwiązanie)

45 W ilu gramach tlenku sodu (Na2O) jest zawarta taka sama liczba moli atomów tlenu, jaka jest w 18,8g… (zobacz rozwiązanie)

46 Trójwartościowy pierwiastek tworzy siarczek o masie mola około 1,5 razy większej od masy mola tlenku tego… (zobacz rozwiązanie)

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz