fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Obliczenia zadań z chemii

1 Obliczyć masowy stosunek stechiometryczny metalu do siarki w reakcjach: Fe+S->FeS…. (zobacz rozwiązanie)

2 Ile gramów fosforu potrzeba do otrzymania 0,5g siarczku … (zobacz rozwiązanie)

3 Ile gramów pary wodnej powstanie podczas redukcji 4g tlenku miedzi… (zobacz rozwiązanie)

4 Reakcja przebiega według równania: PbO2+2H2->Pb+2H2O Obliczyć, ile gramów ołowiu powstało w reakcji, jeżeli równocześnie …. (zobacz rozwiązanie)

5 Z iloma gramami siarki należy zmieszać 20g żelaza, aby powstający po reakcji siarczek FeS nie był … (zobacz rozwiązanie)

6 Ile gramów wodorotlenku sodu potrzeba do zobojętnienia 12g kwasu… (zobacz rozwiązanie)

7 Ile gramów tlenu i ile gramów wodoru potrzeba do otrzymania 2cm^3… (zobacz rozwiązanie)

8 Ile moli tlenu potrzeba do utlenienia 11,2g tlenku węgla (CO) do dwutlenku … (zobacz rozwiązanie)

9 Ułożyć równanie reakcji otrzymania węgliku glinu (Al4C3) z glinu i węgla. Obliczyć, ile moli glinu potrzeba do otrzymania .... (zobacz rozwiązanie)

10 Ile gramów tlenku fosforu(V)(P2O5) powstanie z utlenienia 0,1mola… (zobacz rozwiązanie)

11 Ile milimoli kwasu fosforowego można otrzymać z 14,2g tlenku…. (zobacz rozwiązanie)

12 Ile kilomoli chloru cząsteczkowego potrzeba do otrzymania 26,1kg chlorku cyny(IV)… (zobacz rozwiązanie)

13 Ile gramów tlenu potrzeba do utlenienia 0,25mola miedzi, jeżeli powstaje tlenek… (zobacz rozwiązanie)

14 Reakcja przebiega według równania: 2Cu2O + C-> 4Cu + CO2. Obliczyć, ile moli miedzi powstało w reakcji, jeżeli równocześnie otrzymano… (zobacz rozwiązanie)

15 Obliczyć, ile gramów siarki potrzeba do otrzymania 3moli siarczku… (zobacz rozwiązanie)

16 Ile gramów dwutlenku siarki (SO2) powstanie w reakcji siarki z 4 molami… (zobacz rozwiązanie)

17 Ile gramów glinu można utlenić do tlenku glinu, mając 0,15mola… (zobacz rozwiązanie)

18 Reakcja przebiega według równania: Al2O3 + 3H2 -> 2Al + 3H2O. Obliczyć, ile gramów glinu powstało w reakcji, jeżeli równocześnie… (zobacz rozwiązanie)

19 W reakcji redukcji tlenku ołowiu (IV)(PbO2) wodorem otrzymano 0,5 mola ołowiu. Obliczyć, ile gramów pary ... (zobacz rozwiązanie)

20 Azotan amonu (NH4NO3) ogrzany do temperatury 440K rozkłada się na tlenek azotu(I)(N2O) i parę wodną. Ile moli N2O… (zobacz rozwiązanie)

21 W reakcji tlenku manganu(IV)(MnO2) z kwasem solnym tworzy się chlorek manganu(II)(MnCl2), chlor i woda. Ułożyć równanie reakcji i obliczyć, ile moli chloru…. (zobacz rozwiązanie)

22 Reakcja przebiega według schematu: A + B -> AB. Z 12cm^3 substancji A (gęstość 3g/cm^3) można otrzymać 72g związku AB. Ile gramów związku Ab można otrzymać… (zobacz rozwiązanie)

23 Reakcja przebiega według schematu: AB+C->AC+B. Stosunek masowy A do B w związku AB wynosi 3:1, a stosunek masowy A do C w związku AC wynosi 1:2. Ile gramów związku AC … (zobacz rozwiązanie)

24 Czy 5g tlenu wystarczy do utlenienia 6g siarki do dwutlenku … (zobacz rozwiązanie)

25 Czy 10g glinu wystarczy do otrzymania 25g siarczku … (zobacz rozwiązanie)

26 Czy 100kg trójtlenku siarki wystarczy do otrzymania 1,2 kilomola… (zobacz rozwiązanie)

27 Czy można otrzymać 6,4g miedzi redukując wodorem: 1)7,5g tlenku miedzi(II); 2)7,5g …. (zobacz rozwiązanie)

28 25g tlenku miedzi(I) redukowano w strumieniu wodoru. Po przerwaniu ogrzewania masa wytworzonej miedzi i niezredukowanego tlenku wynosiła 24,5g. Ile… (zobacz rozwiązanie)

29 Na ile gramów magnezu należy działać kwasem, aby otrzymać tyle wodoru, ile powstaje go w reakcji 3g… (zobacz rozwiązanie)

30 Ile gramów tlenku żelaza(III) potrzeba do otrzymania takiej ilości żelaza, jaką można otrzymać redukując 144g… (zobacz rozwiązanie)

31 Która linia na rysunku ilustruje molowy, a która masowy stosunek stechiometryczny tlenu do dwutlenku siarki, w reakcji katalitycznego… (zobacz rozwiązanie)

32 Narysować wykresy ilustrujące masowy i molowy stosunek stechiometryczny dwutlenku siarki do pirytu(FeS2), w reakcji… (zobacz rozwiązanie)

33 Wykres na rysunku 4.3 (patrz zbiór zadań) ilustruje zależność liczby moli wodoru cząsteczkowego, otrzymanego w reakcji pewnego metalu z kwasem solnym, od liczby moli użytego metalu. Obliczyć… (zobacz rozwiązanie)

34 Wykres na rysunku 4.4 (patrz zbiór zadań) ilustruje zależności ilościowe reakcji pomiędzy tlenkiem cynku i pewnym dwuhydronowym kwasem tlenowym. Ustalić… (zobacz rozwiązanie)

35 Wodorek sodu (NaH) reaguje z wodą z wydzieleniem wodoru i utworzeniem wodorotlenku sodu. Obliczyć, ile gramów kwasu azotowego potrzeba do zobojętnienia roztworu NaOH otrzymanego po… (zobacz rozwiązanie)

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz