fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Obliczenia zadań z chemii

1 Uporządkować podane pierwiastki według malejących wartości ich mas atomowych: miedź (zobacz rozwiązanie)

2 Ile razy masa atomu tytanu jest większa od masy … (zobacz rozwiązanie)

3 Obliczyć masę cząsteczkową: 1)CO, 2)CO2… (zobacz rozwiązanie)

4 Obliczyć masę cząsteczkową: 1) Na2O, 2)SO3… (zobacz rozwiązanie)

5 Obliczyć masę cząsteczkową: 1)Na2O, 2) Ba(OH)2… (zobacz rozwiązanie)

6 Uporządkować podane substancje według rosnących wartości ich mas cząsteczkowych: amoniak, azot... (zobacz rozwiązanie)

7 Wymienione niżej substancje podzielić na zbiory o równej masie cząsteczkowej: H2SO4, CO… (zobacz rozwiązanie)

8 Który zbiór ma większą masę: siedem cząsteczek CO2 czy 16 cząsteczek… (zobacz rozwiązanie)

9 Ustalić wzory następujących związków: a) tlenku o masie cząsteczkowej 127u, zawierającego pierwiastek sześciowartościowy; b)wodorku o masie … (zobacz rozwiązanie)

10 Ustalić wzór związku chemicznego, którego cząsteczka ma dwa atomy pierwiastka o łącznej masie 28u oraz trzy atomy… (zobacz rozwiązanie)

11 Masa cząsteczkowa dwutlenku pewnego metalu wynosi 87u. Tlenek ma skład typu … (zobacz rozwiązanie)

12 Obliczyć, który z dwóch pierścionków o jednakowej masie zawiera większa liczbę atomów: złoty czy … (zobacz rozwiązanie)

13 Obliczyć masę atomu ołowiu w … (zobacz rozwiązanie)

14 Obliczyć masę atomową pierwiastka, którego atom ma masę ... (zobacz rozwiązanie)

15 Obliczyć masę cząsteczki Al2O3 w ... (zobacz rozwiązanie)

16 Obliczyć masę cząsteczkową związku wiedząc, że cząsteczka zawiera 9 atomów węgla, 13 atomów… (zobacz rozwiązanie)

17 Przy wyznaczaniu mas atomowych pierwiastków w pierwszej połowie XIX wieku masę atomową tlenu przyjmowano za 100. Oblicz, ile.. (zobacz rozwiązanie)

18 Przy wyborze wzorca skali mas atomowych brano pod uwagę fluor. Jaką częśc masy fluoru należałoby przyjąć za jednostkę, aby… (zobacz rozwiązanie)

19 Obliczyć stosunek masowy pierwiastków w związkach: a) CO2, b)… (zobacz rozwiązanie)

20 Obliczyć wartości indeksów stechiometrycznych x: a) P2Ox( masa cząsteczkowa 110u), b)… (zobacz rozwiązanie)

21 Jakie pierwiastki zaznaczono symbolem E? a) EO2 (masa cząsteczkowa 44u), b)… (zobacz rozwiązanie)

22 Z ilu atomów składa się cząsteczka boru, jeżeli jego… (zobacz rozwiązanie)

23 Jaki warunek musi spełniać masa atomowa pierwiastka E, aby masa cząsteczkowa tlenku E2O była… (zobacz rozwiązanie)

24 Jednowartościowy pierwiastek tworzy siarczek o masie cząsteczkowej 1,26 razy większej od masy cząsteczkowej… (zobacz rozwiązanie)

25 Czy słuszne jest następujące twierdzenie: w miarę wzrostu wartościowości pierwiastka wzrasta masa cząsteczkowa jego tlenku? Uzasadnienie odpowiedzi przedstawić na… (zobacz rozwiązanie)

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz