fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Obliczenia zadań z chemii

1 W jakim stosunku masowym należy zmieszać 80-procentowy kwas siarkowy z 20-procentowym... (zobacz rozwiązanie)

2 W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać 80-procentowy kwas siarkowy (d=1,63g/cm^3) z 20-procentowym... (zobacz rozwiązanie)

3 W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać roztwór 5-molowy z roztworem 1-molowym... (zobacz rozwiązanie)

4 W jakim stosunku masowym należy zmieszać roztwory wodorotlenku sodu: 5-molowy (d=1,18g/cm^3) i 1-molowy (d=104g/cm^3)... (zobacz rozwiązanie)

5 W jakim stosunku masowym należy zmieszać 36-procentowy kwas solny z roztworem 2,88-molowym... (zobacz rozwiązanie)

6 W jakim stosunku masowym należy zmieszać 69,2-procentowy kwas azotowy... (zobacz rozwiązanie)

7 Zmieszano 15cm^3 3-molowego roztworu z 25cm^3 1,5-molowego roztworu. Obliczyć... (zobacz rozwiązanie)

8 Zmieszano V1cm^3 c1-molowego roztworu z V2cm^3 c2-molowego roztworu. Obliczyć... (zobacz rozwiązanie)

9 Zmieszano 10g 10-procentowego roztworu z 20g 2,5-procentowego roztworu. Obliczyć... (zobacz rozwiązanie)

10 Zmieszano m1 gramów p1-procentowego roztworu z m2 grami p2-procentowego roztworu. Obliczyć... (zobacz rozwiązanie)

11 1) Wyprowadzić, w postaci równania, regułę mieszania roztworów o znanych stężeniach masowych... (zobacz rozwiązanie)

12 Obliczyć w jakim stosunku objętościowym należy zmieszać roztwór o stężeniu 12g/L z roztworem o stężeniu 3g/L... (zobacz rozwiązanie)

13 Obliczyć stężenie masowe roztworu, otrzymanego po zmieszaniu 250cm^3 roztworu o stężeniu 8g/dL z... (zobacz rozwiązanie)

14 Ile litrów roztworu o stężeniu 10kg/m^3 należy dodać do 200L roztworu o stężeniu 2kg/m^3, aby... (zobacz rozwiązanie)

15 Ile gramów 45-procentowego roztworu kwasu azotowego należy dodać do 120g 20-procentowego kwasu azotowego... (zobacz rozwiązanie)

16 Jaką objętość 6-molowego roztworu NaOH należy dodać do 280cm^3 1-molowego roztworu... (zobacz rozwiązanie)

17 Zmieszano trzy roztwory: 100g roztworu 70-procentowego, 300g roztworu 30-procentowego i 2400g roztworu... (zobacz rozwiązanie)

18 Zmieszano ze sobą dwa roztwory: 200cm^3 o,5-molowego roztworu oraz 400cm^3 1-molowego roztworu... (zobacz rozwiązanie)

19 Woda królewska jest mieszaniną stężonych kwasów solnego i azotowego, najczęściej w stosunku 3mole HCl na 1 mol HNO3. Mieszanina ta wykazuje bardzo silne właściwości utleniające i reaguje nawet ze złotem, zwanym dawniej królem metali- stąd nazwa- woda królewska. Obliczyć, w jakim stosunku: a) masowym, b) objętościowym... (zobacz rozwiązanie)

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz