fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Obliczenia zadań z chemii

1 Jaką objętość zajmie w warunkach normalnych jeden mol każdej z następujących substancji: tlenu, wody, dwutlenku … (zobacz rozwiązanie)

2 Jaką objętość zajmuje w warunkach normalnych: a) 0,2mola tlenku węgla, b) 25milimoli wodoru… (zobacz rozwiązanie)

3 Oblicz, jaką liczbę moli stanowi: a) 67,2dm^3 wodoru odmierzonego w warunkach normalnych, b)5,6dm^3 metanu odmierzonego … (zobacz rozwiązanie)

4 Ile milimoli cząsteczek zawiera 1cm^3 dowolnego … (zobacz rozwiązanie)

5 Ile kilomoli cząsteczek zawiera 1m^3 dowolnego… (zobacz rozwiązanie)

6 Obliczyć masę: a) 2dm^3 tlenu odmierzonego w warunkach normalnych, b) 0,5m^3 azotu odmierzonego .... (zobacz rozwiązanie)

7 W czterech zbiornikach o tej samej pojemności, tej samej masie, w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury, znajdują się cztery gazy: tlen, azot, amoniak, i dwutlenek węgla. Który z … (zobacz rozwiązanie)

8 Jaką objętość zajmuje w warunkach normalnych: a)5g tlenu, b)12g … (zobacz rozwiązanie)

9 W naczyniu o pojemności 100cm^3 umieszczono 0,2g wodoru. Czy warunki (ciśnienie i temperatura), w jakich się one znajdują, mogą… (zobacz rozwiązanie)

10 W trzech naczyniach, w identycznych warunkach ciśnienia i temperatury, umieszczono: 5g azotu, 5g tlenku węgla i 5getylenu(C2H4). Czy … (zobacz rozwiązanie)

11 Butla zawiera 5kg ciekłego chloru. Jaką objętość (w m^3) zajmuje ta ilość… (zobacz rozwiązanie)

12 Czy w jednakowych warunkach, podane niżej ilości substancji zawierają jednakową liczbę cząsteczek: 1)1g wodoru i 1g tlenu, 2) 1dm^3 wodoru i … (zobacz rozwiązanie)

13 W jakiej objętości tlenu jest tyle samo cząsteczek, co w 1cm^3 … (zobacz rozwiązanie)

14 W jakiej objętości helu znajduje się taka sama liczba atomów, co w 4cm^3 … (zobacz rozwiązanie)

15 Jaką objętość amoniaku należy odmierzyć, aby próbka zawierała tyle samo atomów, ile zawiera ich 6dm^3 tlenku… (zobacz rozwiązanie)

16 Jaką objętość azotu należy odmierzyć, aby zawierała tyle samo atomów azotu ile zawiera ich p dm^3… (zobacz rozwiązanie)

17 Która z próbek zawiera większą liczbę cząsteczek: 1)mol tlenu czy mol ozonu, 2)dm^3 tlenu czy … (zobacz rozwiązanie)

18 Która z próbek zawiera większą liczbę atomów: 1) mol tlenu czy mol ozonu, 2) dm^3 tlenu czy dm^3… (zobacz rozwiązanie)

19 Uszeregować następujące próbki w kolejności malejącej liczby atomów: 2g tlenu, 0,2 mola… (zobacz rozwiązanie)

20 Jaką objętość, w warunkach normalnych, zajmuje 12,04*10^24… (zobacz rozwiązanie)

21 Ile cząsteczek znajduje się w 1cm^3 gazu… (zobacz rozwiązanie)

22 W ilu dm^3 dwutlenku węgla (CO2) (warunki normalne) jest zawarte 6g … (zobacz rozwiązanie)

23 Które twierdzenia są prawdziwe? 1) W równych objętościach różnych gazów znajduje się taka sama liczba cząsteczek. 2) W tych samych warunkach ciśnienia i temperatury objętości różnych gazów … (zobacz rozwiązanie)

24 W ilu dm^3 amoniaku (warunki normalne) jest zawarte p moli… (zobacz rozwiązanie)

25 Ile gramów tlenu jest zawarte w 11,2dm^3 dwutlenku siarki odmierzonej… (zobacz rozwiązanie)

26 Ile moli atomów azotu jest zawarte w p dm^3 tlenku … (zobacz rozwiązanie)

27 W ilu dm^3 tlenku chloru(I) (Cl2O) (warunki normalne) jest zawarta taka sama ilość chloru, co w 6,75g tlenku… (zobacz rozwiązanie)

28 W ilu dm^3 dwutlenku siarki (SO2) jest zawarta taka sama ilość tlenu, co w p dm^3 trójtlenku siarki (SO3) przy założeniu, że objętości … (zobacz rozwiązanie)

29 W ilu milimolach dwutlenku węgla jest zawarta taka sama ilość węgla, co w 44,8cm^3 tlenku… (zobacz rozwiązanie)

30 W ilu m^3 tlenku azotu(II) (NO)(warunki normalne) jest zawarta taka sama ilość azotu, co w p kilomolach… (zobacz rozwiązanie)

31 Obliczyć gęstość w warunkach normalnych: a)tlenu, b)tlenku węgla (CO), c)azotu, d)… (zobacz rozwiązanie)

32 Obliczyć masę cząsteczkową gazu, którego gęstość w warunkach normalnych wynosi …. (zobacz rozwiązanie)

33 Ustalić wzór sumaryczny tlenku azotu, wiedząc, że gęstość tego gazu w warunkach normalnych wynosi 1,96g/dm^3, a azot tworzy tlenki, w których jest… (zobacz rozwiązanie)

34 Obliczyć w gramach masę cząsteczki gazu, którego gęstość w warunkach normalnych wynosi… (zobacz rozwiązanie)

35 Udowodnić na przykładzie żelaza (d=7,86g/cm^3) i glinu(d=2,70g/cm^3), że prawo Avogadra nie dotyczy ... (zobacz rozwiązanie)

36 Obliczyć masę cząsteczkową gazu, którego gęstość względem wodoru … (zobacz rozwiązanie)

37 Gęstość argonu wynosi 1,78g/dm^3. Czy argon… (zobacz rozwiązanie)

38 Oblicz stosunek: a) objętości jednakowych mas tlenku węgla i azotu, b) mas… (zobacz rozwiązanie)

39 Obliczyć stosunek: a) objętości jednakowych mas gazu A o masie mola mA i gazu B o masie mola mB, b) mas… (zobacz rozwiązanie)

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz