fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Obliczenia zadań z chemii

1 Ułożyć równania podanych niżej reakcji lub zaznaczyć, że reakcja nie zachodzi: Ag+CuSO4->... (zobacz rozwiązanie)

2 Uszeregować metale, biorące udział w podanych reakcjach, według malejących właściwości redukujących (elektronacyjnych)... (zobacz rozwiązanie)

3 Uszeregować metale, biorące udział w podanych reakcjach, według malejących właściwości redukujących (elektronacyjnych): ... (zobacz rozwiązanie)

4 Opisać czynności doświadczalne, jakie należy wykonać, aby stwierdzić, który z metali jest reaktywniejszy... (zobacz rozwiązanie)

5 Na podstawie tablic standardowych potencjałów elektrodowych ustalić... (zobacz rozwiązanie)

6 Na podstawie tablic standardowych potencjałów elektrodowych ustalić, czy można... (zobacz rozwiązanie)

7 Który z dwóch jonów jest silniejszym reduktorem (elektronatorem)... (zobacz rozwiązanie)

8 Który z dwóch jonów jest silniejszym utleniaczem (dezelektronatorem)... (zobacz rozwiązanie)

9 Obliczyć liczbę moli elektronów x w następujących równaniach reakcji elektrododowych... (zobacz rozwiązanie)

10 Który z metali stanowi dodatni, a który ujemny biegun w ogniwach: a) Fe | Fe(2+) || Sn(2+) | Sn... (zobacz rozwiązanie)

11 Podać kierunek przepływu elektronów w przewodniku łączącym bieguny ogniw:a) Fe | Fe(2+) || ... (zobacz rozwiązanie)

12 Na rys. przedstawiono schemat ogniwa Zn | ZnSO4(aq) || CuSO4(aq) | Cu. Naczynia są połączone kluczem elektrolitycznym- rurką zawierającą nasycony roztwór chlorku potasu zżelowanego agar- agarem. Klucz elektrolityczny zapobiega szybkiemu wymieszaniu się roztworów siarczanów, umożliwiając jednak przenoszenie odpowiedniego ładunku za pomocą migrujących jonów. Zaznacz strzałkami... (zobacz rozwiązanie)

13 Podać, jakie drobiny ulegają utlenieniu (dezelktronacji) w czasie pracy ogniwa... (zobacz rozwiązanie)

14 Ułożyć równania reakcji elektrodowych w ogniwie zbudowanym z półogniw... (zobacz rozwiązanie)

15 Ułożyć równania reakcji elektrodowych w pracującym ogniwie ... (zobacz rozwiązanie)

16 W którą stronę będzie przebiegała reakcja w półogniwie ... (zobacz rozwiązanie)

17 W pewnym ogniwie przebiega reakcja: 2FeCl3+SnCl2->2FeCl2+SnCl4. Podać schemat ogniwa, równania reakcji elektrodowych, znaki ... (zobacz rozwiązanie)

18 Obliczyć SEM ogniwa zbudowanego z elektrody żelaznej, zanurzonej w 1- molowym roztworze... (zobacz rozwiązanie)

19 Zbudowano ogniwo z płyt: magnezowej i ołowianej, zanurzonych w wodnych roztworach swych dwuwartościowych kationów. Określić ... (zobacz rozwiązanie)

20 Zaprojektować dwa ogniwa galwaniczne o jednej elektrodzie takiej samej, przy czym w pierwszym ogniwie byłaby ona elektrodą dodatnią, a drugim elektroda ujemną. Podać ... (zobacz rozwiązanie)

21 Z ilu połączonych szeregowo ogniw Cd | Cd(2+)|| Ni(2+) | Ni musi się... (zobacz rozwiązanie)

22 Zestawiono dwa ogniwa galwaniczne, a następnie połączono przewodnikiem ich bieguny dodatnie... (zobacz rozwiązanie)

23 Obliczyć potencjał elektrody wodorowej Pt, H2|H+ w roztworze... (zobacz rozwiązanie)

24 Dlaczego metali I i II grupy głównej układu okresowego nie stosuje się jako elektrod ... (zobacz rozwiązanie)

25 Co koroduje szybciej: blacha ocynkowana... (zobacz rozwiązanie)

26 Co koroduje szybciej w przypadku uszkodzenia powłoki ochronnej: żelazo... (zobacz rozwiązanie)

27 Czy można użyć blachy srebrnej jako protektora antykorozyjnego ... (zobacz rozwiązanie)

28 Czy można spowodować reakcję wypierania miedzi z roztworu CuSO4 za... (zobacz rozwiązanie)

29 Zanurzenie płyty żelaznej lub cynkowej w kwasie powoduje wydzielenie się wodoru, a masa płyty stopniowo maleje. Czy analogiczne zjawiska nastąpią ... (zobacz rozwiązanie)

30 Płyta żelazna zanurzona w kwasie solnym wypiera wodór bardzo powoli, lecz po dotknięciu jej drutem cynkowym szybkość wydzielania się wodoru wzrasta. Jak... (zobacz rozwiązanie)

31 Dlaczego płyta z czystego cynku roztwarza się powoli w czystym kwasie siarkowym, a znacznie szybciej ... (zobacz rozwiązanie)

32 W roztworze soli miedzi(II) zanurzono kolejno płytki: żelazna srebrną i bizmutową. Która płytka po wyjęciu z roztworu miała masę... (zobacz rozwiązanie)

33 Jakie było stężenie molowe roztworu CuSO4, jeżeli do całkowitego wydzielenia miedzi ze 100^3cm ... (zobacz rozwiązanie)

34 5g pewnego metalu wrzucono do roztworu soli srebrowej. Metal roztworzył się, przechodząc w jony dwudodatnie, a wydzielone srebro... (zobacz rozwiązanie)

35 2g talu wrzucono do roztworu soli miedzi(II). Tal roztworzył się, a masa wydzielonej miedzi wynosiła 0,314g... (zobacz rozwiązanie)

36 Płytę żelazną o masie 150g zanurzono w roztworze zawierającym chlorek cynku i chlorek miedzi(II). Po wyjęciu i wysuszeniu masa płytki wynosiła 160g... (zobacz rozwiązanie)

37 Płytkę cynkową o masie 50g zanurzono w roztworze azotanu srebra. Po zakończeniu reakcji masa płytki wynosiła 51g... (zobacz rozwiązanie)

38 Do roztworu zawierającego 30g siarczanu miedzi(II) dodano 12g opiłków żelaznych. Obliczyć ... (zobacz rozwiązanie)

39 Płytkę z kadmu o masie 40g zanurzono w roztworze siarczanu miedzi(II). Narysować wykres ilustrujący zmianę masy płytki... (zobacz rozwiązanie)

40 Płytę z metalu A zanurzono w roztworze soli metalu B. Czy masa płyty może się... (zobacz rozwiązanie)

41 W ogniwie o schemacie Zn|Zn(2+)||Ag(+)|Ag płytka cynkowa była umieszczona w 50 cm^3 0,1- molowego roztworu ZnSO4, a płytka srebrna w 50cm^3... (zobacz rozwiązanie)

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz