fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Obliczenia zadań z chemii

1 Które z poniższych nuklidów na pewno są nietrwałe: a) 124Xe, 209Po… (zobacz rozwiązanie)

2 Ułożyć równania: a)rozpadu alfa toru-227, b)rozpadu …. (zobacz rozwiązanie)

3 Posługując się wykresem zwanym „ścieżką stabilności” ustalić jądra, których pierwiastków są (alfa)-promieniotwórcze, a których są (beta)- promieniotwórcze: a)stront-96... (zobacz rozwiązanie)

4 W miejsca znaków zapytania wpisać brakujące symbole lub liczby... (zobacz rozwiązanie)

5 Korzystając z wykresu A(Z) przedstawiającego naturalne szeregi promieniotwórcze (patrz trzecia strona okładki), odpowiedzieć na następujące pytania: a) jaki radionuklid rozpoczyna szereg torowy? b) jaki izotop ... (zobacz rozwiązanie)

6 Torowy szereg promieniotwórczy rozpoczyna się od toru-232, a kończy na ołowiu-208. Obliczyć ... (zobacz rozwiązanie)

7 Radowy szereg promieniotwórczy rozpoczyna się od uranu-238, a kończy na ołowiu-206.Obliczyc… (zobacz rozwiązanie)

8 Jądro toru-227 uległo kolejno sześciu rozpadom promieniotwórczym, w tym czterem rozpadom alfa i dwóm rozpadom beta. Ustalić, jakie… (zobacz rozwiązanie)

9 Jądro promieniotwórcze uległo kolejno ośmiu rozpadom promieniotwórczym, w tym czterem rozpadom beta i czterem rozpadom alfa. W ten sposób powstało jądro polonu-212. Ustalić… (zobacz rozwiązanie)

10 Jądro einsteinu-247 ulega kolejno trzynastu rozpadom promieniotwórczym, w tym dziesięciu rozpadom (alfa) i trzem rozpadom (beta). Ustalić… (zobacz rozwiązanie)

11 Dopisać szósty człon w szeregu i określić prawidłowość.. (zobacz rozwiązanie)

12 W pojemniku umieszczono 4mg radionuklidu o okresie półtrwania 48godzin. Ile miligramów tego radionuklidu zostanie … (zobacz rozwiązanie)

13 W pojemniku znajduje się 200mg pierwiastka promieniotwórczego o okresie półtrwania 8 dni. Ile miligramów … (zobacz rozwiązanie)

14 Obliczyć okres półtrwania baru-141, wiedząc, że w pojemniku zawierającym początkowo 10g radionuklidu … (zobacz rozwiązanie)

15 Odczytać z wykresu okres półtrwania pierwiastka:… (zobacz rozwiązanie)

16 Odczytać z wykresu okres półtrwania strontu-90:… (zobacz rozwiązanie)

17 Korzystając z wykresu w poprzednim zadaniu ustalić, ile gramów strontu-90 pozostanie po upływie 14lat … (zobacz rozwiązanie)

18 Okres półtrwania radonu-222 wynosi 4 dni. Narysować wykres ilustrujący zmiany masy, jakie… (zobacz rozwiązanie)

19 Okres półtrwania jodu-131 wynosi 8 dni. Narysować wykres ilustrujący zmiany masy jodu, jakie następują w ciągu 40dni w próbce zawierającej początkowo … (zobacz rozwiązanie)

20 Na wykresie przedstawionym niżej są informacje o „losach” niektórych transuranowców. Każde z tych sztucznie wytworzonych jąder ulega kolejnym rozpadom alfa lub beta. Końcowym produktem przemian pokazanych na wykresie jest stosunkowo trwały uran-253(T1/2=7*10^8lat). Korzystając z wykresu, odpowiedzieć na pytania i wykonać kolejne polecenia: a)… (zobacz rozwiązanie)

21 W reaktorach jądrowych powstaje kilkaset radionuklidów. Tworzą one wiele grup powiązanych „genetycznie”. Jedna z tych grup zawiera radionuklidy wymienione tu w kolejności alfabetycznej: bar-144, cer-140, cer-144, cez-144, dysproz-156, europ-152, gazolin-152, ksenon-144, lantan-144, neodym-144, prazeodym-144 i samar-148. Ustalić … (zobacz rozwiązanie)

22 Przemiany jądrowe można przedstawić w uproszczonej postaci AX(b,w)A’Y, gdzie :AX jest symbolem jądra bombardowanego, b- symbolem cząstki bombardującej, A’Y- symbolem jądra stanowiącego produkt przemiany, w – symbolem cząstki wybitej z jądra. W zapisie uproszczonym rozpadów samorzutnych zamiast cząstki… (zobacz rozwiązanie)

23 Korzystając z informacji podanych w poprzednim zadaniu uzupełnić… (zobacz rozwiązanie)

24 Uzupełnić równanie, przedstawić je w … (zobacz rozwiązanie)

25 Ułożyć równanie przemiany… (zobacz rozwiązanie)

26 Uzupełnić równanie poniższej przemiany, przedstawić ja w postaci zapisu… (zobacz rozwiązanie)

27 Ułożyć równanie przemiany: … (zobacz rozwiązanie)

28 Sformułować regułę przesunięć dla… (zobacz rozwiązanie)

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz