fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Obliczenia zadań z chemii

1 Jak należy odczytać (z uwzględnieniem liczby drobin) poniższy zapis reakcji. (zobacz rozwiązanie)

2 Jak należy odczytać (z uwzględnieniem liczby drobin) poniższy zapis reakcji: (zobacz rozwiązanie)

3 Jak należy odczytać (z uwzględnieniem liczby drobin) poniższy zapis reakcji: (zobacz rozwiązanie)

4 Ułożyć równanie chemicznej reakcji na podstawie schematu modelowego (zobacz rozwiązanie)

5 Ułożyć równanie chemicznej reakcji na podstawie schematu modelowego (zobacz rozwiązanie)

6 Na rysunku pokazano kolejne etapy dobierania współczynników stechiometrycznych, ilustrowane szkicem modeli atomów i cząsteczek. Postępując podobnie dobrać współczynniki, na podstawie rysowanych stopniowo modeli, w następujących równaniach: (zobacz rozwiązanie)

7 Ułożyć równanie chemiczne dla następującej przemiany: (zobacz rozwiązanie)

8 Ułożyć równanie chemiczne dla następującej przemiany: (zobacz rozwiązanie)

9 Ułożyć równanie chemiczne dla następującej przemiany: (zobacz rozwiązanie)

10 Ułożyć równanie chemiczne dla następującej przemiany: (zobacz rozwiązanie)

11 Ułożyć równanie chemiczne dla następującej przemiany: (zobacz rozwiązanie)

12 Ułożyć równanie chemiczne dla następującej przemiany: (zobacz rozwiązanie)

13 Ułożyć równanie chemiczne dla następującej przemiany: (zobacz rozwiązanie)

14 Ułożyć równanie chemiczne dla następującej przemiany: (zobacz rozwiązanie)

15 Ułożyć równanie chemiczne dla następującej przemiany: (zobacz rozwiązanie)

16 Ułożyć równania reakcji na podstawie informacji o strukturze reagentów: (zobacz rozwiązanie)

17 Dobrać współczynniki (uzgodnić strony równania) w podanych przykładach: (zobacz rozwiązanie)

18 Dobrać współczynniki (uzgodnić strony równania) w podanych przykładach: (zobacz rozwiązanie)

19 Dobrać współczynniki (uzgodnić strony równania) w podanych przykładach: (zobacz rozwiązanie)

20 Ułożyć równania reakcji spalania w tlenie następujących pierwiastków (rzymskie cyfry w nawiasach oznaczają wartościowość pierwiastka w tlenku): a) Fe(II), Al(III); b)Na(I) (zobacz rozwiązanie)

21 Ułożyć równania następujących reakcji: 1)spalanie magnezu w tlenie, prowadzące do powstania tlenku magnezu (MgO);2)powstawanie siarczku (zobacz rozwiązanie)

22 Dobrać współczynniki (uzgodnić strony równania) w podanych przykładach: (zobacz rozwiązanie)

23 Dobrać współczynniki (uzgodnić strony równania) w podanych przykładach:... (zobacz rozwiązanie)

24 Dobrać współczynniki (uzgodnić strony równania) w podanych przykładach:... (zobacz rozwiązanie)

25 Dobrać współczynniki (uzgodnić strony równania) w podanych przykładach:... (zobacz rozwiązanie)

26 Ułożyć równania chemiczne niżej podanych przemian: 1) miedź + siarka-> siarczek miedzi(I), 2)… (zobacz rozwiązanie)

27 Dobrać współczynniki (uzgodnić strony równania) w podanych przykładach: a)N2O->… (zobacz rozwiązanie)

28 Dobrać współczynniki (uzgodnić strony równania) w podanych przykładach: a)NH3->… (zobacz rozwiązanie)

29 Obliczyć wartości indeksów stechiometrycznych (x, y, z) w równaniach: ... (zobacz rozwiązanie)

30 Ułożyć równania chemiczne następujących przemian:…. (zobacz rozwiązanie)

31 Ułożyć równania chemiczne następujących przemian:… (zobacz rozwiązanie)

32 Ułożyć równania kolejnych reakcji, za pomocą których można dokonać następujących przemian: a)Zn->ZnO-> … (zobacz rozwiązanie)

33 Uzupełnić równania i dobrać odpowiednie współczynniki:… (zobacz rozwiązanie)

34 Dwie cząsteczki pewnego tlenku chromu reagują z trzema atomami węgla, w wyniku, czego powstają dwa atomy chromu oraz trzy cząsteczki … (zobacz rozwiązanie)

35 Sześć cząsteczek pewnego tlenku azotu reaguje z ośmioma cząsteczkami amoniaku, w wyniku, czego powstaje siedem cząsteczek azotu oraz dwanaście cząsteczek wody. Ustalić wzór tlenku azotu. (zobacz rozwiązanie)

36 Ustalić wzory substancji oznaczonych literami w kwadratach, a następnie ułożyć równania reakcji przedstawionych na schematach:... (zobacz rozwiązanie)

37 Ustalić wzory substancji oznaczonych literami w kwadratach, a następnie ułożyć równania reakcji przedstawionych na schematach:... (zobacz rozwiązanie)

38 W których równaniach dobrano poprawnie współczynniki stechiometryczne?... (zobacz rozwiązanie)

39 Podzielić niżej podane reakcje na reakcje: syntezy, rozkładu, wymiany pojedynczej, wymiany podwójnej. (zobacz rozwiązanie)

40 Ułożyć równania reakcji wodoru z: 1) chlorem (produktem reakcji jest chlorowodór HCl), 2) azotem… (zobacz rozwiązanie)

41 Podczas ogrzewania glinu z tlenkiem żelaza (III) (Fe2O3) powstaje tlenek glinu i żelazo... (zobacz rozwiązanie)

42 Podczas spalania związków organicznych powstaje dwutlenek węgla i woda, np.2C2H6+7O2=>4CO2+6H2O Ułożyć równania reakcji spalania następujących związków: a) CH4… (zobacz rozwiązanie)

43 Ułożyć równanie reakcji termicznego rozkładu manganianu (VII) potasu (KMnO4). Produktami reakcji są:.. (zobacz rozwiązanie)

44 Ułożyć równanie reakcji termicznego rozkładu chloranu(V) potasu tzw. Soli Bertholleta (KClO3). Produktami reakcji są… (zobacz rozwiązanie)

45 Podczas działania parą wodną na ogrzane do 650st. C opiłki żelaza tworzy się tlenek żelaza (II) dwużelaza(III)… (zobacz rozwiązanie)

46 Czterofosfor P4 reaguje z parą wodną, przy czym tworzy się… (zobacz rozwiązanie)

47 Produktami utleniania siarczku ołowiu(II) są dwa tlenki. Napisać równanie tej reakcji przy założeniu, że uczestniczy w niej 20 cząsteczek… (zobacz rozwiązanie)

48 Produktami reakcji utleniania siarczku żelaza(II) są dwa tlenki. Napisać równanie tej reakcji przy założeniu, że uczestniczy w niej 20 cząsteczek siarczku żelaza(II)… (zobacz rozwiązanie)

49 Ułożyć równania chemiczne na podstawie podanych schematów reakcji:… (zobacz rozwiązanie)

50 Zaproponować schematy reakcji dla następujących przemian:… (zobacz rozwiązanie)

51 Ułożyć ogólne równanie kwasu n- hydronowego (HnR) z metalem: a) jednowartościowym, b)… (zobacz rozwiązanie)

52 Ułożyć ogólne równanie reakcji metalu (lekkiego) n- wartościowego z… (zobacz rozwiązanie)

53 Ułożyć ogólne równania reakcji tlenku metalu n- wartościowego za pomocą węgla, przy założeniu, że powstaje czysty metal i… (zobacz rozwiązanie)

54 Ułożyć ogólne równania redukcji tlenku metalu za pomocą wodoru przy założeniu, że powstaje…. (zobacz rozwiązanie)

55 Podczas ogrzewania biszofitu (MgCl2*6H2O) powstaje MgO… (zobacz rozwiązanie)

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz