fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Obliczenia zadań z chemii

1 Które spośród wymienionych niżej cieczy dobrze przewodzą prąd elektryczny: wodny roztwór NaCl, wodny roztwór cukru, woda wapienna... (zobacz rozwiązanie)

2 Które z wymienionych niżej cieczy dobrze przewodzą prąd elektryczny: ocet, wodny roztwór chlorowodoru, ciekły chlorowodór, roztwór chlorowodoru w benzynie... (zobacz rozwiązanie)

3 Jakie substancje wydzielają się na platynowej katodzie, a jakie na platynowej anodzie podczas elektrolizy wodnych roztworów następujących związków: a) KOH... (zobacz rozwiązanie)

4 Podać, jakie produkty wydzielają się na elektrodach platynowych, oraz ułożyć równania reakcji elektrodowych zachodzących podczas elektrolizy wodnych roztworów... (zobacz rozwiązanie)

5 Podać, jakie produkty wydzielają się na elektrodach platynowych, oraz ułożyć równania reakcji elektrodowych zachodzących podczas elektrolizy wodnych roztworów: a) LiOH ... (zobacz rozwiązanie)

6 Podać, jakie produkty wydzielą się na elektrodach platynowych, oraz ułożyć równania reakcji elektrodowych zachodzących podczas elektrolizy wodnych roztworów... (zobacz rozwiązanie)

7 Podać, jakie produkty wydzielą się na elektrodach platynowych, oraz ułożyć równania reakcji elektrodowych zachodzących podczas elektrolizy: a) stopionego NaCl... (zobacz rozwiązanie)

8 Czy sód może się osadzać na katodzie platynowej podczas elektrolizy... (zobacz rozwiązanie)

9 Z którym biegunem źródła prądu (dodatnim czy ujemnym) należy połączyć metalowy przedmiot zanurzony w wodnym roztworze ... (zobacz rozwiązanie)

10 Dlaczego proces elektrolizy roztworu H2SO4 nazywany ... (zobacz rozwiązanie)

11 Podać cztery przykłady substancji, których wodne roztwory poddane elektrolizie ... (zobacz rozwiązanie)

12 Prowadzono elektrolizę wodnego roztworu azotanu srebra w dwu różnych elektrolizerach. Pierwszy zawierał elektrody srebrne, a drugi grafitowe. W którym przypadku skład roztworu podczas elektrolizy... (zobacz rozwiązanie)

13 Czy odczyn wodnego roztworu HCl ulega ... (zobacz rozwiązanie)

14 Jak zmieni się odczyn roztworu siarczanu miedzi(II) podczas elektrolizy przy ... (zobacz rozwiązanie)

15 W zestawie przedstawionym na rysunku poddano elektrolizie wodny roztwór Na2SO4 z dodatkiem fenoloftaleiny. Jakie gazy ... (zobacz rozwiązanie)

16 W jaki sposób można doświadczalnie ustalić (nie dysponując woltomierzem), która z końcówek baterii do zasilania latarki jest ... (zobacz rozwiązanie)

17 Prowadzono elektrolizę czterech roztworów wodnych. Zaobserwowano, że produktami z roztworów I i II są wodór i chlor, a z roztworów III i IV- wodór i tlen. Odczyn roztworu I zmienił się na zasadowy, odczyn roztworu III pozostał kwaśny, a odczyn roztworu IV... (zobacz rozwiązanie)

18 Wodny roztwór zawierający ZnCl2, CuCl2 i FeCl2, poddano elektrolizie na elektrodach platynowych. W jakiej kolejności ... (zobacz rozwiązanie)

19 Wodne roztwory NH3 i CO2 bardzo słabo przewodzą prąd elektryczny. Czy po zmieszaniu tych ... (zobacz rozwiązanie)

20 Do 100cm^3 0,5- molowego roztworu ba(OH)2 wprowadzono kroplami 100cm^3 0,5- molowego roztworu H2SO4, badając jednocześnie natężenie prądu przepływającego ... (zobacz rozwiązanie)

21 Prowadzono jednocześnie elektrolizę trzech roztworów: 0,75- molowego H2SO4... (zobacz rozwiązanie)

22 Podczas elektrolizy wodnych roztworów soli kwasów karboksylowych, na anodzie zachodzi reakcja ... (zobacz rozwiązanie)

23 Jednomolowy obojętny roztwór wodny azotanu srebra poddano elektrolizie na elektrodach srebrnych... (zobacz rozwiązanie)

24 Przy jakiej wartości pH roztworu, na katodzie niklowej będzie się wydzielał się wodór, mimo obecności jonów ... (zobacz rozwiązanie)

25 Obliczyć potencjał wydzielani i napięcie rozkładowe elektrolizy jednomolowych roztworów wodnych następujących substancji (napięcia chlorowców i siarki należy przyjąć za równe zeru, inne ... (zobacz rozwiązanie)

26 Obojętny roztwór wodny, zawierający jony Pb(2+), Cu(2+) i Sn(2+) ( o stężeniu 1mol/dm^3 każdy), poddano elektrolizie na katodzie miedzianej... (zobacz rozwiązanie)

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz