fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Obliczenia zadań z chemii

1 Które z podanych niżej reakcji są reakcjami redoks? 1) H2SO4+... (zobacz rozwiązanie)

2 Wskazać reduktor i utleniacz (elektronator i dezelektronator), a następnie ułożyć połówkowe równania redukcji i utlenienia dla następujących reakcji: a) Sn4+ + Fe... (zobacz rozwiązanie)

3 Wskazać reduktor i utleniacz (elektronator i dezelektronator) a następnie ułożyć połówkowe równania redukcji i utleniania dla następujących reakcji: a) Zn + H2SO4 ... (zobacz rozwiązanie)

4 Wskazać reduktor i utleniacz (elektronator i dezelektronator) a następnie ułożyć połówkowe równania redukcji i utleniania dla następujących reakcji: a) 8HI + H2SO4 ... (zobacz rozwiązanie)

5 Dobrać współczynniki w niżej podanych równaniach chemicznych ... (zobacz rozwiązanie)

6 Dobrać współczynniki w niżej podanych równaniach chemicznych ... (zobacz rozwiązanie)

7 Dobrać współczynniki równań chemicznych... (zobacz rozwiązanie)

8 W niżej podanych równaniach chemicznych dobrać współczynniki... (zobacz rozwiązanie)

9 Uzupełnić współczynnikami równania chemiczne ... (zobacz rozwiązanie)

10 Dobrać współczynniki w niżej podanych równaniach chemicznych... (zobacz rozwiązanie)

11 Dobrać współczynniki w podanych równaniach reakcji dysproporcjonowania... (zobacz rozwiązanie)

12 Uzupełnić podane równania reakcji chemicznych... (zobacz rozwiązanie)

13 Obliczyć współczynniki w niżej podanych jonowych równaniach reakcji... (zobacz rozwiązanie)

14 W niżej podanych równaniach chemicznych dobrać współczynniki, a następnie zaproponować formę cząsteczkową... (zobacz rozwiązanie)

15 Dobrać współczynniki w niżej podanych równaniach chemicznych, a następnie zaproponować formę cząsteczkową... (zobacz rozwiązanie)

16 Uzupełnić niżej podane jonowe równania reakcji dysproporcjonowania ... (zobacz rozwiązanie)

17 Wskazać reduktor i utleniacz ( elektronator i dezelktronator) w niżej podanych równaniach, a następnie dobrać współczynniki ... (zobacz rozwiązanie)

18 Wskazać reduktor i utleniacz (elektronator i dezelektronator), a nstępnie dobrać współczynniki w podanych niżej równaniach ... (zobacz rozwiązanie)

19 Które z podanych niżej reakcji są reakcjami erdoks? Wskazać reduktor i utleniacz ( elektronator i dezelektronator), a następnie dobrać współczynniki... (zobacz rozwiązanie)

20 Czy w celu przeprowadzenia tlenu związanego chemicznie w wolny pierwiastek należy przeprowadzić proces ... (zobacz rozwiązanie)

21 Które z podanych atomów lub jonów mogą odgrywać rolę utleniacza... (zobacz rozwiązanie)

22 Które z podanych atomów lub jonów mogą odgrywać rolę utleniacza... (zobacz rozwiązanie)

23 Podać przykład jonu, który w reakcjach chemicznych może odgrywać rolę: a) tylko utleniacza (dezelektronatora)... (zobacz rozwiązanie)

24 Podać przykład pierwiastka, który na zerowym stopniu utlenienia może odgrywać w reakcjach chemicznych rolę: a) tylko utleniacza (dezelektronatora)... (zobacz rozwiązanie)

25 Amoniak można utlenić tlenem, otrzymując azot i parę wodną lub tlenek azotu i parę wodną, lub też dwutlenek azotu i parę wodną w zależności od stosunku molowego reagentów i warunków ... (zobacz rozwiązanie)

26 W reakcji kwasu azotowego, o średnim stężeniu (do 30%) z miedzią tworzy się bezbarwny gaz brunatniejący na powietrzu ... (zobacz rozwiązanie)

27 Podczas działania kwasu azotowego na rtęć powstaje sól rtęci dwuwartościowej i wydziela się bezbarwny gaz brunatniejący na powietrzu. Ułożyć równanie reakcji. Obliczyć, jaką... (zobacz rozwiązanie)

28 W reakcji żelaza z kwasem azotowym o średnim stężeniu wydziela się brunatny gaz, a w roztworze tworzy się sól trójwartościowego żelaza. Ułożyć... (zobacz rozwiązanie)

29 W reakcji kwasu azotowego ze srebrem powstaje tlenek azotu(IV) (N2O4), azotan srebra i woda. Ułożyć... (zobacz rozwiązanie)

30 W reakcji cynku ze stężonym kwasem azotowym wydziela się tlenek azotu(I) (N2O). Ułożyć równanie reakcji i obliczyć objętość, jaką zajmie tlenek azotu(I) ... (zobacz rozwiązanie)

31 Podać przykład reakcji, która wykazuje, że jon H+ redukuje się... (zobacz rozwiązanie)

32 Uzupełnić podane schematy równań, dopisując w miejscach znaków zapytania brakujące reagenty, a następnie dobrać współczynniki stechiometryczne... (zobacz rozwiązanie)

33 Uzupełnić podane schematy równań, dopisując w miejscach znaków zapytania brakujące reagenty, a następnie dobrać współczynniki stechiometryczne ... (zobacz rozwiązanie)

34 Uzupełnić podane schematy równań jonowych, dopisując w miejsca znaków zapytania brakujące reagenty, a następnie dobrać współczynniki stechiometryczne ... (zobacz rozwiązanie)

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz