fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Obliczenia zadań z chemii

1 Ułożyć równania wyrażające prawo działania mas dla następujących reakcji przebiegających w fazie gazowej: a)2H2+O2<->2h2O; b)H2+…. (zobacz rozwiązanie)

2 Ułożyć równania wyrażające prawo działania mas dla podanych reakcji. Określić wymiar stężeniowej stałej równowagi: a)C(s)+O2(g)<-> CO2(g).... (zobacz rozwiązanie)

3 Obliczyć stałą równowagi chemicznej dla reakcji: 2NO2<->2NO+O2; jeżeli stężenia substancji w stanie równowagi wynoszą: [NO2]=… (zobacz rozwiązanie)

4 Reakcje chemiczne: 1) CO+H2O<->CO2+H2; 2)CO+Cl2<->COCl2 przebiegają w fazie gazowej w oddzielnych naczyniach. Początkowe liczby moli wszystkich substratów wynosiły a. W stanie równowagi liczba moli każdego produktu wynosiła b. Określić (zobacz rozwiązanie)

5 W reakcji: 2CO + O2 -> 2CO2, przy początkowym stężeniu molowym tlenku węgla (a) oraz tlenu (b), po dojściu do stanu równowagi tworzy się (c) mol/dm^3 dwutlenku węgla. Określić… (zobacz rozwiązanie)

6 Mieszaninę 2,94mola jodu i 8,1 mola wodoru ogrzewano w temperaturze 721K do osiągnięcia równowagi w fazie gazowej. Stwierdzono, że powstało 5,64 mola jodowodoru. Obliczyć … (zobacz rozwiązanie)

7 Dla reakcji: H2 + I2 -> 2HI, stała szybkości w temperaturze 670K wynosi 3,79*10^-2 dm^3*mol^-1*s^-1, a stała szybkości reakcji odwrotnej 5,88… (zobacz rozwiązanie)

8 W stanie równowagi układu: N2+3H2<-> 2NH3 stężenia wynosiły: azotu 3mol/dm^3, wodoru 9mol/dm^3, amoniaku 4mol/dm^3. Obliczyć … (zobacz rozwiązanie)

9 Równowaga reakcji: H2+I2<->2HI, ustaliła się przy następujących stężeniach: [H2]=0,25mol/dm^3, [I2]=0,05mol/dm^3, [HI]=0,9mol/dm^3. Obliczyć … (zobacz rozwiązanie)

10 Dwutlenek węgla ulega w wysokiej temperaturze rozkładowi na tlenek wegla i tlen. Obliczyć procentowy skład objętościowy mieszaniny gazów w … (zobacz rozwiązanie)

11 Po zmieszaniu n1 moli substancji S1 z n2 molami substancji S2, w naczyniu o pojemności V, ustalił się stan równowagi:.. (zobacz rozwiązanie)

12 W temperaturze 1100K stała równowagi Kc reakcji: CO2+H2<->CO+H2O jest równa jedności. Ile moli CO2 ulegnie przemianie w CO, jeżeli zmiesza się 1 mol CO2 z 5 molami… (zobacz rozwiązanie)

13 Obliczyć stężenie substancji B w stanie równowagi, jeżeli wartość stałej Kc wynosi 3*10^-2, stężenia równowagowe pozostałych substancji wynoszą [A]=0,5mol/dm^3, [C]=0,2mol/dm^3, [D]=0,1mol/dm^3,a reakcja przebiega w fazie gazowej według ... (zobacz rozwiązanie)

14 Obliczyć stężenia gazowych reagentów układu : FeO+CO<->Fe+CO2 w stanie równowagi, w temperaturze 1300K, jeżeli Kc=0,5, a początkowe stężenie… (zobacz rozwiązanie)

15 Obliczyć skład mieszaniny reagentów gazowych (w % obj.) w stanie równowagi reakcji… (zobacz rozwiązanie)

16 W jakim stosunku molowym zmieszano dwutlenek węgla z wodorem, jeśli do momentu ustalenia równowagi reakcji: CO2+H2<->CO+H2O… (zobacz rozwiązanie)

17 W pewnych warunkach równowaga reakcji: CO+H2O<->H2+CO2, ustaliła się przy następujących stężeniach: [CO]=1 mol/dm^3… (zobacz rozwiązanie)

18 Reakcja przebiega według równania: A+B<->C+D. Do każdej z siedmiu kolb wprowadzono j1 mol substancji A, a następnie dodawano substancję B w ilościach zestawionych w tabelce (nB-liczba moli substancji B); (Tabela patrz zbiór zadań) Po osiągnięciu stanu równowagi chemicznej w kolbach stwierdzono… (zobacz rozwiązanie)

19 W powietrzu pod wpływem wyładowań elektrycznych, w temperaturze 1900K, ustala się równowaga: N2+O2<->2NO, której stała Kc=3,9*10^-3. Obliczyć… (zobacz rozwiązanie)

20 9,2g mieszaniny równowagowej N2O4<->2NO2 zajmuje w temperaturze 300K, pod ciśnieniem, objętość 2,95dm^3. Obliczyć… (zobacz rozwiązanie)

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz