fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Obliczenia zadań z chemii

1 W jakim stosunku masowym należy zmieszać 96-procentowy kwas siarkowy z wodą, aby... (zobacz rozwiązanie)

2 W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać 96- procentowy kwas siarkowy (d=1,84g/cm^3) z wodą, aby... (zobacz rozwiązanie)

3 W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać roztwór 36-molowy z wodą, aby... (zobacz rozwiązanie)

4 W jakim stosunku masowym należy zmieszać 20- procentowy roztwór NaOH z wodą, aby... (zobacz rozwiązanie)

5 W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać 19,7- procentowy roztwór NaOH... (zobacz rozwiązanie)

6 Obliczyć przybliżony stosunek objętościowy, w jakim należy zmieszać 10-procentowy ocet z wodą, aby otrzymać ocet 6-procentowy. Ile wody należy dolać do... (zobacz rozwiązanie)

7 Do 60g 12-procentowego roztworu dolano 20g wody. Obliczyć stężenie... (zobacz rozwiązanie)

8 Ile gramów wody i ile gramów stężonego kwasu solnego (36%) należy zmieszać, aby... (zobacz rozwiązanie)

9 Obliczyć objętość wody i stężonego kwasu solnego (36%, d=1,18 g/cm^3), jakie należy... (zobacz rozwiązanie)

10 Obliczyć objętość wody i objętość 1-molowego kwasu siarkowego, jakie należy zmieszać, aby... (zobacz rozwiązanie)

11 Ze wzoru na stężenie molowe obliczymy, jaka ilość substancji znajduje się w 0,5dm^3 0,25-molowego roztworu:... (zobacz rozwiązanie)

12 Obliczyć stężenie masowe roztworu, otrzymanego po zmieszaniu 80cm^3 wodnego roztworu... (zobacz rozwiązanie)

13 Obliczyć, w jakim stosunku objętościowym należy zmieszać roztwór o stężeniu 15g/L z rozpuszczalnikiem, aby... (zobacz rozwiązanie)

14 Ile litrów wody należy dodać do 6L roztworu o stężeniu 2kg/m^3, aby ... (zobacz rozwiązanie)

15 Do jakiej objętości wody należy wlać 150g 30-procentowego roztworu, aby... (zobacz rozwiązanie)

16 Załóżmy, że w celu zdezynfekowania rany należy szybko sporządzić ok. 3-procentową wodę utlenioną, mając do dyspozycji 10cm^3 perhydrolu ok. 30-procentowego. Wykonać orientacyjne obliczenie... (zobacz rozwiązanie)

17 Z jakiej ilości 30-procentowego roztworu można otrzymać 12g 50-procentowego roztworu po... (zobacz rozwiązanie)

18 Do 0,5dm^3 0,1-molowego roztworu dolano 0,2dm^3 wody. Obliczyć... (zobacz rozwiązanie)

19 Obliczyć stężenie molowe roztworu, otrzymanego przez rozcieńczenie 200g 6-procentowego roztworu MgSO4... (zobacz rozwiązanie)

20 Obliczyć stężenie molowe roztworu otrzymanego przez dodanie 120 cm^3 96- procentowego... (zobacz rozwiązanie)

21 5 cm^3 70-procentowego roztworu kwasu siarkowego o gęstości 1,61 g/cm^3 rozcieńczono do... (zobacz rozwiązanie)

22 Jaką objętość 0,15-molowego NaOH można otrzymać z 0,25dm^3 0,75-molowego NaOH ... (zobacz rozwiązanie)

23 Ile gramów 20- procentowego kwasu siarkowego można przyrządzić z 200g 20- procentowym... (zobacz rozwiązanie)

24 Opisać czynności, jakie należy wykonać, aby sporządzić ok. 100cm^3 ok. 2-molowego kwasu solnego, dysponując... (zobacz rozwiązanie)

25 Ile wody należy dodać do 1dm^3 roztworu, aby …... (zobacz rozwiązanie)

26 Zmieszano 100cm^3 stężonego kwasu siarkowego (96%) ze 100cm^3 wody. Korzystając... (zobacz rozwiązanie)

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz