fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Obliczenia zadań z chemii

1 Wybrać najlepszą definicję roztworu nasyconego. Roztwór nasycony, to roztwór... (zobacz rozwiązanie)

2 W trzech, nieoznakowanych zlewkach znajdują się wodne roztwory pewnej substancji: nienasycony, nasycony i przesycony. Jak za pomocą... (zobacz rozwiązanie)

3 Podać dwa sposoby, za pomocą, których można otrzymać roztwór nienasycony z roztworu nasyconego o temperaturze 283K, jeżeli... (zobacz rozwiązanie)

4 Podać trzy sposoby otrzymywania roztworu nasyconego z roztworu nienasyconego, przy ... (zobacz rozwiązanie)

5 Butla szklana z wodą sodową przechowywana latem w miejscu silnie nasłonecznionym może pęknąć... (zobacz rozwiązanie)

6 Dlaczego ryby giną... (zobacz rozwiązanie)

7 W celu otrzymania pewnego gazu nierozpuszczalnego w wodzie uczniowie zestawili aparaturę przedstawioną na rysunku, popełniając... (zobacz rozwiązanie)

8 Czy w miarę obniżania temperatury roztworu zmienia się: 1) stężeni procentowe, 2) stężenie ... (zobacz rozwiązanie)

9 Po odparowaniu do sucha 50g wodnego roztworu chlorku sodu, nasyconego w temperaturze 283K, otrzymano 13,2g soli. Obliczyć... (zobacz rozwiązanie)

10 Po odparowaniu do sucha 40cm^3 nasyconego w temperaturze 293K roztworu o gęstości 1,12g/cm^3 otrzymano 6,8g substancji. Obliczyć... (zobacz rozwiązanie)

11 Rozpuszczalność jodku potasu w temperaturze 293K wynosi 145g. Ile gramów... (zobacz rozwiązanie)

12 Ile gramów substancji rozpuszczonej znajduje się 220g nasyconego roztworu, jeżeli... (zobacz rozwiązanie)

13 Ile wody zawiera 0,5kg nasyconego roztworu, jeżeli... (zobacz rozwiązanie)

14 Rozpuszczalność można określić liczbą moli substancji, która nasyca 1 dm^3 rozpuszczalnika. Korzystając z wykresu na rysunku 8.3, obliczyć... (zobacz rozwiązanie)

15 Korzystając z wykresu na rysunku sprawdzić, czy roztwór o temperaturze 298K, otrzymany przez rozpuszczenie 26g siarczanu miedzi(II) w 130g wody, jest... (zobacz rozwiązanie)

16 Korzystając z wykresu na rysunku 8.3 obliczyć, ile gramów chlorku amonu można dodatkowo rozpuścić w 250g nasyconego w temperaturze... (zobacz rozwiązanie)

17 Korzystając z wykresu na rysunku 8.3 obliczyć, ile gramów azotanu potasu wykrystalizuje, jeżeli 500g ... (zobacz rozwiązanie)

18 W celu oczyszczenia saletry potasowej przez krystalizację, rozpuszczono 300g saletry w 200g wody w temperaturze wrzenia, a następnie ochłodzono roztwór do temperatury 283K. Obliczyć wydajność procentową... (zobacz rozwiązanie)

19 Obliczyć rozpuszczalność, jeżeli stężenie ... (zobacz rozwiązanie)

20 Korzystając z wykresu na rysunku 8.3 obliczyć, w jakiej temperaturze 20- procentowy roztwór siarczanu... (zobacz rozwiązanie)

21 Obliczyć stężenie procentowe nasyconego roztworu, jeżeli rozpuszczalność... (zobacz rozwiązanie)

22 Obliczyć rozpuszczalność jodku potasu, jeżeli nasycony w temperaturze 293K roztwór ma... (zobacz rozwiązanie)

23 Obliczyć stężenie molowe nasyconego roztworu azotanu potasu... (zobacz rozwiązanie)

24 Rozpuszczalność jodku srebra w temperaturze 298K wynosi 3,4*10^-7g. Obliczyć... (zobacz rozwiązanie)

25 Wodę nasycono powietrzem w temperaturze 273K. Rozpuszczone gazy usunięto z wody przez ogrzanie do temperatury wrzenia. Otrzymano mieszaninę o składzie objętościowym: 62,6% azotu... (zobacz rozwiązanie)

26 W pewnej temperaturze rozpuszczalność dwóch substancji A i B jest jednakowa. Czy jednakowe... (zobacz rozwiązanie)

27 Rozpuszczalność substancji A wynosi 10g, a rozpuszczalność substancji B 150g. Udowodnić, że stężenie molowe... (zobacz rozwiązanie)

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz