fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Obliczenia zadań z chemii

1 Do syntezy amoniaku użyto mieszaniny złożonej z 75dm^3 wodoru i 25dm^3 azotu. Otrzymano… (zobacz rozwiązanie)

2 20g soli Bertholleta ogrzewano w otwartym naczyniu. Po przerwaniu ogrzewania stwierdzono, że masa substancji w próbówce wynosi 12,2g. Czy … (zobacz rozwiązanie)

3 12g wapienia prażono w otwartym naczyniu. Po pewnym czasie stwierdzono, że masa substancji w naczyniu wynosi 9g… (zobacz rozwiązanie)

4 5g tlenku ołowiu(II)(PbO) ogrzewano w strumieniu wodoru. Po przerwaniu ogrzewania pozostały tlenek i wytworzony ołów ważyły4,7g… (zobacz rozwiązanie)

5 10g manganian(VII) potasu ogrzewano przez pewien czas w otwartej probówce. Masa substancji w probówce po doświadczeniu wynosiła 9,3g… (zobacz rozwiązanie)

6 4g tlenku rtęci (II)(HgO) poddano rozkładowi, ogrzewając go w otwartym naczyniu. Masa substancji w naczyniu po przerwaniu ogrzewania wynosiła 3,78g… (zobacz rozwiązanie)

7 8g węglanu wapnia (CaCO3) ogrzewano w próbówce, a wydzielający się gaz zbierano w eudiometrze. Doświadczenie przerwano, gdy gaz zajmował objętość 1,12dm^3 w przeliczeniu na warunki normalne… (zobacz rozwiązanie)

8 30g azotanu potasu ogrzewano w otwartym naczyniu. Po pewnym czasie masa substancji w naczyniu wynosiła 26,8g. Obliczyć: a) ile gramów… (zobacz rozwiązanie)

9 Podczas prażenia węglanu sodu z dwutlenkiem krzemu wydziela się dwutlenek węgla i tworzy się krzemian sodu. W otwartym naczyniu ogrzewano mieszaninę, zawierającą mol węglanu sodu i mol dwutlenku krzemu. Po pewnym… (zobacz rozwiązanie)

10 Ile moli wody przypada na każdy mol wodorotlenku sodu w roztworze otrzymanym przez działanie 2,3g… (zobacz rozwiązanie)

11 Ile cząsteczek wody przypada na każdą cząsteczkę wodorotlenku wapnia w mleku wapiennym otrzymanym po rozpuszczeniu… (zobacz rozwiązanie)

12 Ile cząsteczek wody przypada na każdą cząsteczkę kwasu siarkowego(IV) w roztworze otrzymanym po rozpuszczeniu 5dm^3… (zobacz rozwiązanie)

13 Azotan wapnia, podczas ogrzewania, ulega rozkładowi na tlenek wapnia, dwutlenek azotu i tlen. W otwartej probówce ogrzewano 10g Ca(NO3)2 i po pewnym czasie stwierdzono, że masa substancji… (zobacz rozwiązanie)

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz