fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Obliczenia zadań z chemii

1 Ułożyć chemiczny zapis składu następującej mieszaniny: (zobacz rozwiązanie)

2 Obliczyć masę mieszaniny zawierającej 1 mol tlenu cząsteczkowego i 4 mole azotu cząsteczkowego. Jaki … (zobacz rozwiązanie)

3 Obliczyć stosunek molowy składników mieszaniny zawierającej 4g wodoru i … (zobacz rozwiązanie)

4 Pewna mieszanina tlenu i dwutlenku węgla zawiera dwa razy więcej cząsteczek O2 niż CO2. Obliczyć ... (zobacz rozwiązanie)

5 Jaką objętość zajmie w warunkach normalnych mieszanina 14g azotu(N2) i … (zobacz rozwiązanie)

6 Obliczyć masę 1m^3 (warunki normalne) mieszaniny składającej się z tlenku węgla (CO) i ... (zobacz rozwiązanie)

7 Jaką masę i objętość w warunkach normalnych ma mieszanina zawierająca łącznie 9,03*10^23… (zobacz rozwiązanie)

8 W mieszaninie fluoru i chloru co dziesiąta cząsteczka jest cząsteczką fluoru. Obliczyć ... (zobacz rozwiązanie)

9 Obliczyć procentowy skład objętościowy mieszaniny zawierającej po 50% masowych ... (zobacz rozwiązanie)

10 Obliczyć procentowy skład objętościowy mieszaniny zawierającej hel, wodór i metan w stosunku… (zobacz rozwiązanie)

11 Obliczyć procentowy skład objętościowy mieszaniny zawierającej neon… (zobacz rozwiązanie)

12 Obliczyć procentowy skład masowy mieszaniny zawierającej chlor i fluor w stosunku ... (zobacz rozwiązanie)

13 Obliczyć procentowy skład masowy mieszaniny zawierającej 25% objętościowych… (zobacz rozwiązanie)

14 Obliczyć stosunek objętościowy składników w mieszaninie zawierającej hel i wodór w stosunku …. (zobacz rozwiązanie)

15 Obliczyć stosunek objętościowy składników w mieszaninie zawierającej fluor i argon w stosunku .... (zobacz rozwiązanie)

16 Obliczyć stosunek molowy składników w mieszaninie zawierającej 60% objętościowych ... (zobacz rozwiązanie)

17 Obliczyć stosunek molowy metali w stopie zawierającym po 50% masowych ... (zobacz rozwiązanie)

18 Obliczyć stosunek masowy składników w mieszaninie zawierającej azot i tlen w stosunku… (zobacz rozwiązanie)

19 Jaki warunek muszą spełniać masy molowe gazów w mieszaninie dwuskładnikowej, aby stosunek … (zobacz rozwiązanie)

20 Obliczyć stosunek masowy składników w mieszaninie zawierającej a% objętościowych tlenu i … (zobacz rozwiązanie)

21 Obliczyć procent masowy składnika A dwuskładnikowej mieszaniny zawierającej … (zobacz rozwiązanie)

22 Obliczyć procent masowy składnika A dwuskładnikowej mieszaniny zawierającej … (zobacz rozwiązanie)

23 Obliczyć procent objętościowy składnika A dwuskładnikowej mieszaniny zawierającej… (zobacz rozwiązanie)

24 Mieszanina zawiera FeO i Fe2O3 w stosunku masowym 1:1. Ile procent … (zobacz rozwiązanie)

25 Mieszanina zawiera FeO i Fe2O3 w stosunku mol na mol. Ile procent … (zobacz rozwiązanie)

26 Obliczyć zawartość procentową siarki w mieszaninie zawierającej FeS i fe2S3: 1) w stosunku… (zobacz rozwiązanie)

27 W mieszaninie NaCl i KBr, chlor i brom stanowią łącznie 62,6%. Obliczyć… (zobacz rozwiązanie)

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz