fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Obliczenia zadań z chemii

1 Odczytać, co oznaczają następujące symbole i wzory: a) Cu, 3Cu, S,2S,2H, 7Fe, Hg (zobacz rozwiązanie)

2 Jak oznacza się za pomocą symboli i wzorów chemicznych: a) atom żelaza, dwa atomy żelaza, atom siarki, trzy atomy siarki, dwa atomy tlenu; b) jedną cząsteczkę wody, trzy cząsteczki wody, dwa atomy wodoru, sześć cząsteczek siarczku żelaza(II) (zobacz rozwiązanie)

3 Ułożyć zapisy chemiczne określające liczbę drobin w każdym zbiorze... (zobacz rozwiązanie)

4 Które z podanych niżej wyrażeń nie mają sensu chemicznego: atom żelaza, atom tlenku żelaza(III)... (zobacz rozwiązanie)

5 Ile atomów poszczególnych pierwiastków znajduje się w podanej liczbie cząsteczek... (zobacz rozwiązanie)

6 Obliczyć łączną liczbę atomów w cząsteczkach następujących związków... (zobacz rozwiązanie)

7 Obliczyć, gdzie jest więcej atomów: a)w pięciu cząsteczkach dwutlenku siarki (SO2), czy w czterech cząsteczkach metanu... (zobacz rozwiązanie)

8 Uporządkować podane ilości substancji zgodnie ze wzrastająca liczbą atomów: 4H2O, 2CO2... (zobacz rozwiązanie)

9 Odpowiedzieć na pytania: a) w ilu cząsteczkach dwutlenku węgla jest tyle samo (zobacz rozwiązanie)

10 Ustalić wzory sumaryczne związków chemicznych składających się z niżej podanych pierwiastków (w nawiasie podano (zobacz rozwiązanie)

11 Ustalić wzory sumaryczne związków chemicznych składających się z podanych niżej pierwiastków (w nawiasach podano wartościowość pierwiastka w związku)... (zobacz rozwiązanie)

12 Ustalić wzory sumaryczne związków chemicznych składających się z podanych niżej pierwiastków (w nawiasach podano wartościowość pierwiastka w związku): a) Na(I) i O(II)... (zobacz rozwiązanie)

13 Określić skład cząsteczek, przedstawionych na rysunku za pomocą zapisów typu: AB, AB2… (zobacz rozwiązanie)

14 Określić skład cząsteczek, przedstawionych na rysunku za pomocą zapisów typu: AB, AB2... (zobacz rozwiązanie)

15 Określić skład cząsteczek, przedstawionych na rysunku za pomocą zapisów typu: AB, AB2… (zobacz rozwiązanie)

16 Podać przykłady wzorów cząsteczek typu: a) AB, AB2, AB3... (zobacz rozwiązanie)

17 Stosując symbolikę z poprzedniego zadania określić, typ cząsteczek: a) SiO2, H2S... (zobacz rozwiązanie)

18 W podanej parze pierwiastków wskazać ten, który należy zapisać na pierwszym miejscu we wzorze chemicznym: a) Br i Cr... (zobacz rozwiązanie)

19 Czy podane wzory przedstawiają różne związki, czy ten sam związek... (zobacz rozwiązanie)

20 W celu ustalenia wzoru sumarycznego tlenku żelaza przeprowadzono odpowiednie doświadczenie i stwierdzono, że w tlenku... (zobacz rozwiązanie)

21 W związku chemicznym NaxSyOz stosunek x : y = 1 : 1, a x : z = 2 : 3... (zobacz rozwiązanie)

22 W związku chemicznym AlxSiyOz stosunek x : x =1:2,5, a x:y=2:1. Ustalić... (zobacz rozwiązanie)

23 W celu ustalenia wzoru sumarycznego pewnego związku, składającego się z dwóch pierwiastków, przeprowadzono dwa doświadczenia. W pierwszym stwierdzono... (zobacz rozwiązanie)

24 W jaki sposób teoria atomistyczna wyjaśnia prawo zachowania masy? (zobacz rozwiązanie)

25 W jaki sposób teoria atomistyczna wyjaśnia fakt istnienia różnych związków o tym samym składzie ilościowym... (zobacz rozwiązanie)

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz