Obliczenia zadań z chemii

1 Obliczyć w procentach, zawartość wody hydratacyjnej w CuSO4…. (zobacz rozwiązanie)

2 Ile procent cynku zawiera 1dm^3 hydratu o składzie Zn5(OH)6…. (zobacz rozwiązanie)

3 Ustalić wzór hydratu siarczanu sodu, jeżeli zawiera on 47% wody. (zobacz rozwiązanie)

4 Soda krystaliczna zawiera 63% wody. Ile cząsteczek wody przypada na jedną cząsteczkę … (zobacz rozwiązanie)

5 Ustalić wzór chemiczny hydratu wodosiarczku wapnia zawierającego 50,4% ... (zobacz rozwiązanie)

6 Obliczyć liczbę cząsteczek wody hydratacyjnej w karnalicie (KMgCl3*nH2O), jeżeli zawiera on …. (zobacz rozwiązanie)

7 Ustalić wzór chemiczny hydratu chlorku wapnia zawierającego 27,2%... (zobacz rozwiązanie)

8 Sól M(NH4)2(SO4)2*6H2O zawiera 14,3%... (zobacz rozwiązanie)

9 5 g uwodnionego siarczanu glinu rozpuszczono w wodzie i cały zawarty w nim glin wytracono ilościowo w postaci AlAsO4 o masie 2,5g. Obliczyć liczbę moli… (zobacz rozwiązanie)

10 Z iloma cząsteczkami wody krystalizuje MgHPO4, jeżeli hydrat zawiera 40,8%… (zobacz rozwiązanie)

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play