fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Obliczenia zadań z chemii

1 Jaką objętość 0,02- molowego roztworu KOH należy dodać do 300cm^3... (zobacz rozwiązanie)

2 Jaką objętość 0,1- molowego kwasu siarkowego należy dodać do 200cm^3 0,2-molowego roztworu siarczanu miedzi(II)... (zobacz rozwiązanie)

3 Obliczyć stężenie molowe roztworu wodorotlenku sodu, jeżeli do zobojętnienia 100cm^3 tego roztworu... (zobacz rozwiązanie)

4 40cm^3 roztworu krzemianu potasu miareczkowano 0,1-molowym roztworem kwasu siarkowego, aż do całkowitego wytracenia osadu. Obliczyć... (zobacz rozwiązanie)

5 W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać 0,2-molowy roztwór Fe(NO3)3 z 0,6-molowym... (zobacz rozwiązanie)

6 W jakim stosunku powinny być do siebie stężenia molowe roztworów Ca(OH)2 i... (zobacz rozwiązanie)

7 Obliczyć molowy stosunek stechiometryczny substancji A do substancji B w reakcji wymiany podwójnej, wiedząc, że po zmieszaniu 7,5cm^3 2-molowego roztworu substancji A... (zobacz rozwiązanie)

8 Obliczyć masę molową dwuwodorotlenowego wodorotlenku, wiedząc, że do zobojętnienia roztworu zawierającego 6,41g tej substancji zużyto 0,25dm^3 0,1- molowego roztworu ... (zobacz rozwiązanie)

9 Obliczyć liczbę moli grup wodorotlenkowych w 1 molu wodorotlenku wiedząc, że na zobojętnienie 60 cm^3 jego roztworu ... (zobacz rozwiązanie)

10 Obliczyć masę molową p- hydronowego kwasu, wiedząc, że do zobojętnienia m gramów ... (zobacz rozwiązanie)

11 Obliczyć hydrnowość kwasu o masie molowej M, wiedząc, że do zobojętnienia Vk cm^3 jego roztworu ... (zobacz rozwiązanie)

12 Czy 112g 5- procentowego kwasu solnego wystarczy... (zobacz rozwiązanie)

13 Jaką objętość 0,5-molowego kwasu solnego należy dodać do wodnego roztworu ... (zobacz rozwiązanie)

14 Obliczyć objętość dwutlenku węgla (warunki normalne) niezbędne do zobojętnienia... (zobacz rozwiązanie)

15 Ile dm^3 chlorowodoru (warunki normalne) potrzeba do zobojętnienia 50g... (zobacz rozwiązanie)

16 Obliczyć stężenie procentowe roztworu kwasu siarkowego, jeżeli... (zobacz rozwiązanie)

17 Do 50cm^3 kwasu solnego dodawano roztwór azotanu srebra. Masa wytrąconego osadu... (zobacz rozwiązanie)

18 Jakie powinno być minimalne stężenie procentowe 1kg roztworu wodorotlenku potasu ... (zobacz rozwiązanie)

19 Ile dm^3 bromowodoru, odmierzonego w warunkach normalnych, potrzeba do zobojętnienia 50cm^3... (zobacz rozwiązanie)

20 W wyniku katalitycznego rozkładu 30g roztworu H2O2 otrzymano 988cm^3... (zobacz rozwiązanie)

21 Ile dm^3 siarkowodoru odmierzonego a) w warunkach normalnych, b) w temperaturze 291K pod ciśnieniem 1018hPa ... (zobacz rozwiązanie)

22 Do 100 cm^3 1,5- molowego kwasu solnego dodano 6,5g cynku. Gdy wodór przestał się wydzielać, roztwór odparowano do ... (zobacz rozwiązanie)

23 Chlorowodór, otrzymany przez działanie kwasem siarkowym na 2 mole soli kuchennej, rozpuszczono w 300g ... (zobacz rozwiązanie)

24 Ze słoika zawierającego substancję chemiczną, zginęła nalepka. Wiadomo, że może to być Na2CO3 lub K2CO3... (zobacz rozwiązanie)

25 Do 180g 11,1- procentowego roztworu wodorotlenku sodu wprowadzono 5dm^3 siarkowodoru odmierzonego w ... (zobacz rozwiązanie)

26 Do 1dm^3 0,5- molowego kwasu solnego dodano 250g 10-procentowego roztworu wodorotlenku ... (zobacz rozwiązanie)

27 Obliczyć stężenie molowe KOH w roztworze o objętości 200cm^3, otrzymanym po... (zobacz rozwiązanie)

28 Obliczyć stężenie procentowe roztworu kwasu fosforowego, otrzymanego... (zobacz rozwiązanie)

29 Chlor można otrzymać w laboratorium, działając kwasem solnym na manganian(VII) potasu (KMnO4). Metale zawarte w manganianie(VII) potasu przechodzą w chlorki (KCl, MnCl2). Ułożyć... (zobacz rozwiązanie)

30 Wodny roztwór soli miedzi(II) dwuhydronowego kwasu tlenowego nasycono siarkowodorem, aż do całkowitego wytracenia osadu. Wykres na rysunku ... (zobacz rozwiązanie)

31 Obliczyć stężenie procentowe roztworu azotanu sodu, otrzymanego przez zmieszanie 40- procentowego roztworu NaOH ze stechiometryczną ... (zobacz rozwiązanie)

32 Po ochłodzeniu 100g 52-procentowego oleum wykrystalizowało 26,7g kwasu dwusiarkowego(VI)(H2S2O7). Obliczyć stosunek molowy SO3 do ... (zobacz rozwiązanie)

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz