Obliczenia zadań z chemii

1 Obliczyć stężenie molowe roztworu zawierającego 6 moli substancji w... (zobacz rozwiązanie)

2 Obliczyć, ile moli substancji znajduje się w 0,6dm^3... (zobacz rozwiązanie)

3 W jakiej objętości 0,5-molowego roztworu znajdują się... (zobacz rozwiązanie)

4 W 150cm^3 roztworu znajduje się 50g chlorku wapnia (CaCl2)... (zobacz rozwiązanie)

5 Obliczyć stężenie molowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 50g chlorku wapnia (CaCl2) w 150cm^3 wody... (zobacz rozwiązanie)

6 W 6dm^3 roztworu znajduje się 234g siarczku sodu(Na2S). Obliczyć... (zobacz rozwiązanie)

7 Obliczyć stężenie molowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 234g siarczku sodu(Na2S) w 6dm^3 wody, jeżeli... (zobacz rozwiązanie)

8 W celu przygotowania 0,5dm^3 1- molowego roztworu NaOH uczeń odważył 20g NaOH i wsypał do naczynia, w którym znajdowało się 0,5dm^3 wody destylowanej. Drugi uczeń odważył 20g NaOH, wsypał do pustej kolby... (zobacz rozwiązanie)

9 Ile gramów bromku sodu (NaBr) znajduje się w 0,2dm^3... (zobacz rozwiązanie)

10 Ile gramów NaCl otrzymamy po odparowaniu do sucha 100cm^3 …... (zobacz rozwiązanie)

11 W jakiej objętości 2,5-molowego roztworu bromku wapnia... (zobacz rozwiązanie)

12 Obliczyć stężenie molowe nadtlenku wodoru w tzw. wodzie utlenionej, wiedząc, że... (zobacz rozwiązanie)

13 Roztwór zawiera 1,2 milimola NaOH w 1cm^3... (zobacz rozwiązanie)

14 Ile moli kwasu borowego (H3BO3) znajduje się w 0,5dm^3 roztworu, który... (zobacz rozwiązanie)

15 Jaką objętość 0,5- molowego roztworu węglanu sodu można sporządzić... (zobacz rozwiązanie)

16 Ile gramów NaMnO4 zawierającego 10% zanieczyszczeń, potrzeba do so sporządzenia... (zobacz rozwiązanie)

17 Wzrost temperatury powoduje zwiększenie objętości roztworu. Czy zmieni się, i ewentualnie jak, stężenie…... (zobacz rozwiązanie)

18 Kolbę o pojemności 1dm^3 napełniono całkowicie chlorowodorem w warunkach normalnych, a następnie połączono z naczyniem zawierającym wodę. Obliczyć... (zobacz rozwiązanie)

19 Zmieszano 20dm^3 wodoru i 10dm^3 chloru (warunki normalne) Po zakończeniu reakcji powstały gaz przepuszczono przez wodę, otrzymując…... (zobacz rozwiązanie)

20 Obliczyć masę cząsteczkową substancji, wiedząc, że w 0,6dm^3 0,2-molowego... (zobacz rozwiązanie)

21 Roztwór wodny MgHPO4 zawiera 0,1mola P2O5 w... (zobacz rozwiązanie)

22 Roztwór o objętości 250cm^3 sporządzono w ten sposób, że rozpuszczono 12g mieszaniny KOH i NaOH w stosunku... (zobacz rozwiązanie)

23 Mamy dwa roztwory: rozcieńczony kwas solny i roztwór wodorotlenku sodu. Jak stwierdzić... (zobacz rozwiązanie)

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play