Obliczenia zadań z chemii

1 Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 35g substancji ... (zobacz rozwiązanie)

2 Obliczyć stężenie procentowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 35g substancji w 150cm^3 alkoholu ... (zobacz rozwiązanie)

3 Obliczyć stężenie procentowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 1g substancji ... (zobacz rozwiązanie)

4 Obliczyć stężenie procentowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 1g substancji w 10cm^3 benzyny... (zobacz rozwiązanie)

5 Obliczyć stężenie procentowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 3kg soli… (zobacz rozwiązanie)

6 Obliczyć stężenie procentowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 1kg lakieru w 10dm^3… (zobacz rozwiązanie)

7 Ile gramów chlorku sodu otrzymamy po odparowaniu do sucha 30g … (zobacz rozwiązanie)

8 Ile soli znajduje się w 0,5kg roztworu o … (zobacz rozwiązanie)

9 Ile gramów KOH otrzymamy po odparowaniu do sucha 100cm^3 roztworu … (zobacz rozwiązanie)

10 Ile gramów Na2S znajduje się w 0,5dm^3 roztworu 8-procentowego … (zobacz rozwiązanie)

11 Ile wody zawiera 400g roztworu … (zobacz rozwiązanie)

12 Ile wody zawiera 1dm^3 45-procentowego roztworu wodnego substancji organicznej... (zobacz rozwiązanie)

13 Ile sody i ile wody potrzeba do przygotowania 250g … (zobacz rozwiązanie)

14 Ile gramów jodu i ile cm^3 alkoholu etylowego (d=0,78g/cm^3) potrzeba do sporządzenia 15g jodyny… (zobacz rozwiązanie)

15 Obliczyć stężenie procentowe tlenu rozpuszczonego w wodzie deszczowej, wiedząc, że 1dm^3… (zobacz rozwiązanie)

16 Obliczyć stężenie procentowe nadtlenku wodoru w wodnym roztworze o gęstości 1,02g/cm^3… (zobacz rozwiązanie)

17 500 dm^3 amoniaku, odmierzonego w warunkach normalnych, rozpuszczono w 1dm^3 wody destylowanej… (zobacz rozwiązanie)

18 Ile moli NaOH potrzeba do przygotowania 200g… (zobacz rozwiązanie)

19 Obliczyć stężenie procentowe wodnego roztworu etanolu (C2H5OH), w którym… (zobacz rozwiązanie)

20 W 15,2- procentowym roztworze kwasu EHO3, na 160 cząsteczek wody… (zobacz rozwiązanie)

21 Ile wynosi stężenie procentowe roztworu wodorowęglanu potasu, w którym na 10 moli … (zobacz rozwiązanie)

22 W ilu gramach wody należy rozpuścić 15g substancji, aby otrzymać roztwór … (zobacz rozwiązanie)

23 Ile gramów substancji należy rozpuścić w 200g wody… (zobacz rozwiązanie)

24 W 30 g wody rozpuszczono 6g mieszaniny zawierającej 40%... (zobacz rozwiązanie)

25 Ile procent siarki zawiera 20-procentowy roztwór… (zobacz rozwiązanie)

26 W 250cm^3 wody rozpuszczono 12g mieszaniny KOH i NaOH w stosunku… (zobacz rozwiązanie)

27 W 2kg wody rozpuszczono 200g ZnCl2 zawierającego 3% zanieczyszczeń… (zobacz rozwiązanie)

28 Ile gramów wodorotlenku sodu zawierającego 5% zanieczyszczeń należy rozpuścić… (zobacz rozwiązanie)

29 W jakiej ilości wody należy rozpuścić m gramów substancji zawierającej p1%... (zobacz rozwiązanie)

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play