fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Obliczenia zadań z chemii

1 Czy w miarę odparowywania wody z roztworu elektrolitu stopień dysocjacji: 1) rośnie... (zobacz rozwiązanie)

2 Do roztworu elektrolitu dolano wody i ogrzano. Czy stopień dysocjacji: 1) wzrósł ... (zobacz rozwiązanie)

3 Sporządzono dwa roztwory tego samego elektrolitu i stwierdzono, że w roztworze A stopień dysocjacji wynosi 0,4%, a w roztworze B... (zobacz rozwiązanie)

4 Roztwór zawiera 0,25 mola jonów SO4 (2-) oraz jony potasu. Obliczyć... (zobacz rozwiązanie)

5 Czy w wodnym roztworze kwasu siarkowego (IV) liczba jonów H(+) jest dwukrotnie ... (zobacz rozwiązanie)

6 Jakie cząsteczki i jakie jony znajdują się w wodnym roztworze kwasu siarkowego? Jakich jonów... (zobacz rozwiązanie)

7 Uporządkować wszystkie jony obecne w roztworze H3PO4... (zobacz rozwiązanie)

8 Który roztwór zawiera największą liczbę jonów w jednostce objętości: 1) 0,1-molowy Na2SO4... (zobacz rozwiązanie)

9 Obliczyć stopień dysocjacji elektrolitu, wiedząc, że w 2-molowym roztworze znajduje się w postaci jonów... (zobacz rozwiązanie)

10 Obliczyć stopień dysocjacji jednowodorotlenowej zasady w roztworze o stężeniu 0,1mol/dm^3, jeżeli stężenie molowe jonów ... (zobacz rozwiązanie)

11 Obliczyć stopień dysocjacji elektrolitu, wiedząc, że w roztworze znajduje się 0,2 mola cząsteczek dysocjowanych oraz... (zobacz rozwiązanie)

12 Obliczyć stężenie molowe jonów potasu w 0,1-molowym roztworze siarczku ... (zobacz rozwiązanie)

13 Obliczyć stężenie molowe jonów w 0,5-molowych roztworach mocnych elektrolitów (alaf=100%) typu: a)A2B... (zobacz rozwiązanie)

14 Ustalić wzór mocnego kwasu HEO3, wiedząc, że w 20- procentowym roztworze na 1 jon... (zobacz rozwiązanie)

15 W roztworze wodorotlenku wapnia, na jeden jon wodorotlenkowy przypada 100 cząsteczek ... (zobacz rozwiązanie)

16 Zmieszano równe objętości 1-molowych roztworów FeCl2 i FeCl3. Obliczyć stężenie molowe jonów chlorkowych w otrzymanym roztworze przy... (zobacz rozwiązanie)

17 Który roztwór zawiera więcej jonów H(+): 1) 1dm^3 0,1-molowego HF... (zobacz rozwiązanie)

18 Obliczyć stężenie molowe niezdysocjowanych cząsteczek w roztworze jednohydronowego kwasu o stężeniu ... (zobacz rozwiązanie)

19 Przyjmując stopień dysocjacji jednohydronowego kwasu w 0,1- molowym roztworze za równy 90%, obliczyć... (zobacz rozwiązanie)

20 Obliczyć: a) stężenie jonów wodorowych, b) stężenie jonów węglanowych w 0,1- molowym roztworze H2CO3... (zobacz rozwiązanie)

21 W którym roztworze jest większe stężenie jonów wodorowych: 1) w 1-molowym H3PO4 (alfa1=8%, alfa2= 0,1%... (zobacz rozwiązanie)

22 Obliczyć stężenie molowe jonów wapnia w roztworze zawierającym 1,11g chlorku wapnia ... (zobacz rozwiązanie)

23 Ile gramów elektrolitu typu AB o masie 200g znajduje się w postaci jonów w... (zobacz rozwiązanie)

24 Ile gramów żelaza w postaci jonów znajduje się w 200cm^3 0,5-molowego roztworu siarczanu żelaza... (zobacz rozwiązanie)

25 Ile gramów KCl i ile gramów NaNO3 należy rozpuścić w wodzie , aby po rozcieńczeniu do objętości 500cm^3... (zobacz rozwiązanie)

26 Ile gramów Ca(NO3)2 należy dodać do 25cm^3 0,25- molowego roztworu tej soli... (zobacz rozwiązanie)

27 Obliczyć stężenie molowe jonów sodu w 10- procentowym roztworze wodorotlenku sodu ... (zobacz rozwiązanie)

28 Ile moli jonów H(+) należy usunąć z 1dm^3 roztworu o stężeniu jonów H(+)... (zobacz rozwiązanie)

29 W 1 dm^3 roztworu zawarte jest: 1,5 milimola jonów K+, 0,75 milimola jonów Mg(2+), 0,4 milimole jonów ... (zobacz rozwiązanie)

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz