fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Obliczenia zadań z chemii

1 W którym przypadku metal roztworzy się najszybciej, a w którym najwolniej: a) po wrzuceniu blaszki do zimnego, stężonego kwasu solnego, b) po wrzuceniu … (zobacz rozwiązanie)

2 Reakcja chemiczna A -> B + C przebiega według równania kinetycznego v=0,1 s-1[A]. Stężenie początkowe substancji A wynosiło 1 mol/dm^3. Obliczyć, ile moli substancji A pozostanie w naczyniu po 3 sekundach… (zobacz rozwiązanie)

3 Do dwóch identycznych naczyń wprowadzono: do pierwszego- 1kg substancji A i 1kg substancji B, do drugiego- 0,5kg substancji A i 0,5kg substancji B. Reakcja przebiega według równania A + B -> C + D w fazie gazowej, z szybkością v=k[A][B]. Czy… (zobacz rozwiązanie)

4 W pewnych reakcjach, prowadzonych w naczyniach o pojemności 3dm^3, wytwarza się w tym samym czasie: 1)3,6g H2O, 2)1,6g tlenu, 3) 2,8g azotu. Która … (zobacz rozwiązanie)

5 Jak zmieni się szybkość reakcji po obniżeniu temperatury o 20K, jeżeli współczynnik temperaturowy van’t Hoffa … (zobacz rozwiązanie)

6 Szybkość pewnej reakcji zmienia się (rośnie lub maleje) 2,5raz przy zmianie temperatury o 10st. C. Obliczyć jak zmieni się szybkość reakcji: a) po ogrzaniu … (zobacz rozwiązanie)

7 Reakcja utleniana NO do NO2 przebiega według następującego mechanizmu: NO+NO->N2O2; N2O2+O2->NO2+NO2. Ułożyć … (zobacz rozwiązanie)

8 Reakcja rozkładu pięciotlenku dwuazotu przebiega według następującego mechanizmu: N2O5->NO2+NO3; NO3+NO2->NO+O2+NO2; NO+N2O5->3NO2. Ułożyć … (zobacz rozwiązanie)

9 Obliczyć rząd następujących reakcji… (zobacz rozwiązanie)

10 Pewna reakcja chemiczna przebiega w obecności katalizatora w dwóch etapach: Etap I:CO+NO2->CO2+NO; Etap II: 2NO+O2->2NO2. Ustalic:... (zobacz rozwiązanie)

11 Pewna reakcja chemiczna przebiega w obecności katalizatora w dwóch etapach: etap I: 2Al+3I2->2AlI3; Etap II: 4AlI3+3O2->2Al2O3+6I2. Ustalić: … (zobacz rozwiązanie)

12 Pewna reakcja chemiczna przebiega w obecności katalizatora w dwóch etapach: etap I:SO2+V2O5->SO3+V2O4; Etap II:2V2O4+O2->2V2O5. Ustalić: ... (zobacz rozwiązanie)

13 Pewna reakcja chemiczna przebiega w obecności katalizatora w dwóch etapach: etap I:2NO+Br2->2NOBr; Etap II:2NOBr+Cl2->2NOCl+Br2. Ustalić: … (zobacz rozwiązanie)

14 Pewna reakcja chemiczna przebiega w obecności katalizatora w trzech etapach: etap I:Pt+o2->PtO2; Etap II:SO2+PtO2->SO3+PtO; Etap III: SO2+PtO->SO3+Pt. Ustalić… (zobacz rozwiązanie)

15 Reakcja wymiany podwójnej: AB+CD->AD+CB w obecności katalizatora (K) może przebiegać w różny sposób, na przykład: Etap I: CD+K->CDK; Etap II: CDK+AB->CB+ADK; Etap III: ADK->AD+K. Zaproponować ... (zobacz rozwiązanie)

16 Utlenianie dwutlenku siarki do trójtlenku siarki może być katalizowane dwutlenkiem azotu. Produktem przejściowym jest tlenek azotu. Ułożyć… (zobacz rozwiązanie)

17 Rozkład nadtlenku wodoru katalizowany jodem (I2) przebiega w kilku etapach. Tworzą się trzy produkty przejściowe: HI, HIO i O. Zaproponować równania dla tych etapów, jeżeli reakcja bez katalizatora … (zobacz rozwiązanie)

18 Reakcja chemiczna 5Br(-)+BrO(-)3+6H(+) -> 3Br2 +3H2O przebiega według równania kinetycznego: v=k[Br-][BrO3][H+]2. Jak … (zobacz rozwiązanie)

19 Jak zmieni się szybkość reakcji przebiegającej w fazie gazowej : 2NO + O2 -> 2NO2 według równania kinetycznego: v=k[NO]… (zobacz rozwiązanie)

20 Jak zmieni się szybkość reakcji przebiegającej w fazie gazowej: 2NO + H2 -> N2O + H2O według równania kinetycznego: v=k[NO]… (zobacz rozwiązanie)

21 W pewnym momencie zachodzenia reakcji A + 2B -> C stężenia wynosiły: [A] = 2mol/dm^3, [B]= 4mol/dm^3. Ile razy zmaleje szybkość reakcji … (zobacz rozwiązanie)

22 Reakcja rozkładu substancji A przebiega według równania A -> B + C, z szybkością v=k[A]. Stężenie początkowe substancji A wynosiło 0,5 mol/ dm^3. Stała szybkość wynosi 0,4s(-1). Obliczyć… (zobacz rozwiązanie)

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz