fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Obliczenia zadań z chemii

1 Narysować wzory elektronowe następujących tlenków: SO3... (zobacz rozwiązanie)

2 Określić typ wiązania chemicznego w następujących tlenkach: SO2... (zobacz rozwiązanie)

3 Ułożyć wzory sumaryczne tlenków następujących pierwiastków ( w nawiasach podano wartościowość pierwiastka w tlenku): potasu(II)... (zobacz rozwiązanie)

4 Narysować wzory strukturalne tlenków następujących pierwiastków (w nawiasach podano wartościowość pierwiastka w tlenku); P(III)... (zobacz rozwiązanie)

5 Obliczyć wartościowość pierwiastków w następujących tlenkach: a) Na2O... (zobacz rozwiązanie)

6 Podać wzory następujących tlenków: tlenek chromu(II)... (zobacz rozwiązanie)

7 Podać nazwy następujących tlenków metali: Cr2O3... (zobacz rozwiązanie)

8 Podać nazwy następujących tlenków metali: SnO2... (zobacz rozwiązanie)

9 Podać nazwy następujących tlenków niemetali: CO... (zobacz rozwiązanie)

10 Dlaczego mówimy, że BaO2 jest ... (zobacz rozwiązanie)

11 Podzielić podane niżej tlenki metali i tlenki niemetali: MgO... (zobacz rozwiązanie)

12 Podać przykład tlenku: trójwartościowego metalu... (zobacz rozwiązanie)

13 Ułożyć równania reakcji następujących pierwiastków z tlenem ( w nawiasie podano wartościowość w stosunku do tlenu): Mg(II)... (zobacz rozwiązanie)

14 Ułożyć równania reakcji redukcji węglem podanych tlenków (węgiel przechodzi w tlenek węgla)... (zobacz rozwiązanie)

15 Ułożyć równania reakcji redukcji wodorem podanych tlenków... (zobacz rozwiązanie)

16 W celu zbadania charakteru chemicznego tlenku należy wprowadzić go do wody, a następnie stwierdzić za pomocą wskaźników, jaki jest odczyn roztworu. Uczniowie zbadali w ten sposób tlenki podane w tabelce... (zobacz rozwiązanie)

17 Na podstawie danych zawartych w tabeli, określić charakter chemiczny tlenków (zasadowy, kwasowy, amfoteryczny, obojętny) (zobacz rozwiązanie)

18 Zaproponować teoretycznie możliwe sposoby otrzymywania Ti2O3, NiO i PtO2 biorąc (zobacz rozwiązanie)

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz