fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Obliczenia zadań z chemii

1 Ułożyć równania reakcji, za pomocą, których można dokonać następujących przemian:... (zobacz rozwiązanie)

2 Jakie cząsteczki i jakie jony będzie zawierał roztwór otrzymany w zlewce po zakończeniu doświadczenia... (zobacz rozwiązanie)

3 Jak otrzymać siarkowodór, mając do dyspozycji cynk ... (zobacz rozwiązanie)

4 Jak otrzymać siarczek miedzi(II), dysponując cynkiem ... (zobacz rozwiązanie)

5 Czy można uwolnić wodór z domieszki siarkowodoru, przepuszczając go przez płuczkę z... (zobacz rozwiązanie)

6 Dlaczego stężony kwas siarkowy(IV) nie może być ... (zobacz rozwiązanie)

7 Czy w wodnym roztworze wodorosiarczku potasu znajdują się ... (zobacz rozwiązanie)

8 Ułożyć równanie reakcji stężonego kwasu siarkowego z węglem, wiedząc, że wśród produktów są dwa gazy: jeden bezwonny... (zobacz rozwiązanie)

9 Dlaczego podwójnie oszklone okno nie zamarza w zimie, jeżeli pomiędzy szyby... (zobacz rozwiązanie)

10 Podczas przepuszczania trójtlenku siarki przez rurę, ogrzana do kilkuset stopni, następuje jego rozkład na dwutlenek siarki i tlen... (zobacz rozwiązanie)

11 Zmieszano mol H2O i mol D2O. Obliczyć skład mieszaniny po ustaleniu się równowagi, w procentach masowych, przy założeniu, ze stężenia molowe składników... (zobacz rozwiązanie)

12 Ile gramów wodorotlenku sodu potrzeba do całkowitego usunięcia dwutlenku siarki z 20dm^3 powietrza... (zobacz rozwiązanie)

13 Ile dm^3 dwutlenku siarki (warunki normalne) należy rozpuścić w 1,5dm^3 0,25-molowego roztworu wodorotlenku sodu, aby otrzymać... (zobacz rozwiązanie)

14 Ile milimoli miedzi należy rozpuścić w stężonym kwasie siarkowym, aby otrzymać taką samą ilość dwutlenku siarki... (zobacz rozwiązanie)

15 W zbiorniku znajdowała się mieszanina 2 moli dwutlenku siarki i 1 mol tlenu. Gazy te przepuszczono nad katalizatorem, a wytworzony w reakcji gaz (wydajność 100%)... (zobacz rozwiązanie)

16 1dm^3 wody nasycono trójtlenkiem siarki. Po przerwaniu nasycania masa roztworu wynosiła 1180g. Obliczyć... (zobacz rozwiązanie)

17 W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać 28- procentowy roztwór siarczanu glinu (d=1,33g/cm^3)... (zobacz rozwiązanie)

18 Na rysunku 14.3( patrz zbiór zadań) przedstawiono schemat produkcji kwasu siarkowego metodą kontaktową. Podać... (zobacz rozwiązanie)

19 Ile moli kwasu siarkowego można teoretycznie... (zobacz rozwiązanie)

20 Obliczyć teoretyczną liczbę kilomoli tlenu, potrzebną do wyprodukowania 100 kilomoli kwasu siarkowego, jeżeli surowcem jest piryt ... (zobacz rozwiązanie)

21 Ile m^3 powietrza, odmierzonego w warunkach normalnych, potrzeba do spalenia... (zobacz rozwiązanie)

22 Jaka ilość pirytu, zawierająca 85% FeS2, jest niezbędna do otrzymania takiej ilości dwutlenku siarki... (zobacz rozwiązanie)

23 Ile m^3 powietrza odmierzonego: a) w warunkach normalnych, b) w temperaturze 298K... (zobacz rozwiązanie)

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz