fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Obliczenia zadań z chemii

1 Na rysunku przedstawiono modele cząsteczek węglowodorów ... (zobacz rozwiązanie)

2 Narysować pełne wzory strukturalne następujących związków:... (zobacz rozwiązanie)

3 Które z podanych wzorów przedstawiają ten sam związek:... (zobacz rozwiązanie)

4 Czy podane wzory przedstawiają różne związki, czy ten sam związek:... (zobacz rozwiązanie)

5 Czy podane wzory przedstawiają ten sam związek, czy różne związki:... (zobacz rozwiązanie)

6 Czy podane wzory przedstawiają ten sam związek czy różne związki... (zobacz rozwiązanie)

7 Ile struktur Kekulego można narysować... (zobacz rozwiązanie)

8 Czy wszystkie pierścienie mogą mieć charakter aromatyczny ... (zobacz rozwiązanie)

9 Podać wzory następujących związków: a) o-dibromobenzen, m-dimetylobenzen... (zobacz rozwiązanie)

10 Podać nazwy systematyczne następujących związków... (zobacz rozwiązanie)

11 Narysować uproszczone wzory strukturalne wszystkich izomerycznych... (zobacz rozwiązanie)

12 Narysować uproszczone wzory strukturalne wszystkich zawierających sześciowęglowy pierścień aromatyczny ... (zobacz rozwiązanie)

13 Podać wzory strukturalne trzech izomerów benzenu ... (zobacz rozwiązanie)

14 Ile jednowartościowych grup można utworzyć z następujących węglowodorów... (zobacz rozwiązanie)

15 Wśród licznych, proponowanych dawniej wzorów strukturalnych benzenu rozpatrywano tzw. wzór pryzmatyczny ... (zobacz rozwiązanie)

16 Narysować wzory pięciu kolejnych homologów... (zobacz rozwiązanie)

17 Czy naftalen jest homologiem... (zobacz rozwiązanie)

18 Czy związki, które są izomerami, mogą ... (zobacz rozwiązanie)

19 Czy dwa związki o tym samym składzie procentowym mogą należeć do różnych ... (zobacz rozwiązanie)

20 Czy związki mające ten sam wzór empiryczny: 1) muszą być... (zobacz rozwiązanie)

21 Podać wzór grupowy i nazwę węglowodoru o możliwie najmniejszej liczbie... (zobacz rozwiązanie)

22 Narysować uproszczony wzór strukturalny związku C6H10N4... (zobacz rozwiązanie)

23 Które z następujących cząsteczek maja moment dipolowy różny od zera... (zobacz rozwiązanie)

24 W jakim przypadku moment dipolowy izomery... (zobacz rozwiązanie)

25 W jakim przypadku moment dipolowy izomery orto ... (zobacz rozwiązanie)

26 Obliczyć moment dipolowy wiązania: a) węgiel aromatyczny - ... (zobacz rozwiązanie)

27 Posługując się wyłącznie uproszczonymi wzorami, ułożyć równania reakcji, za pomocą, których można dokonać następujących przemian: benzen ... (zobacz rozwiązanie)

28 Posługując się wyłącznie uproszczonymi wzorami strukturalnymi, ułożyć równania reakcji: a) benzen ... (zobacz rozwiązanie)

29 Które z wymienionych związków dają reakcję podstawienia, a które... (zobacz rozwiązanie)

30 Przedstawić, za pomocą uproszczonych wzorów strukturalnych, równania reakcji: a) C6H6 ... (zobacz rozwiązanie)

31 W procesie reformingu, cząsteczki n- heksanu ulegają ... (zobacz rozwiązanie)

32 W specjalnych warunkach (wysokie ciśnienie, temperatura, katalizatory) węglowodory aromatyczne ulegają nielicznym reakcją... (zobacz rozwiązanie)

33 Jakie reakcje należy przeprowadzić aby z węgliku wapnia i innych odczynników nieorganicznych ... (zobacz rozwiązanie)

34 Czy w reakcji naftalenu z bromem może ... (zobacz rozwiązanie)

35 Pochodna benzenu ma wzór C8H10. Ustalić wzór strukturalny, wiedząc... (zobacz rozwiązanie)

36 Pochodna benzenu ma wzór c8H10. Ustalić wzór strukturalny, wiedząc, że jej... (zobacz rozwiązanie)

37 W jaki sposób, dysponując tlenkiem deuteru (D2O), można... (zobacz rozwiązanie)

38 Ile dm^3 powietrza, odmierzonego warunkach normalnych potrzeba... (zobacz rozwiązanie)

39 W 200cm^3 roztworu nitrobenzenu w benzenie znajduje się 12,3g nitrobenzenu... (zobacz rozwiązanie)

40 W 200cm^3 benzenu (d=0,88g/cm^3) rozpuszczono 12,3g nitrobenzenu... (zobacz rozwiązanie)

41 Obliczyć stężenie procentowe roztworu ... (zobacz rozwiązanie)

42 W reakcji chlorowania toluenu, w obecności żelaza, powstaje mieszanina zawierająca 10% masowych... (zobacz rozwiązanie)

43 W podwyższonej temperaturze benzen ulega rozkładowi na... (zobacz rozwiązanie)

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz