fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Obliczenia zadań z chemii

1 W dwóch zbiornikach znajduje się metan i dwutlenek ... (zobacz rozwiązanie)

2 Produktem spalania węglowodoru, w zależności od warunków reakcji, może być dwutlenek węgla, tlenek węgla lub sadza. Ułożyć trzy ... (zobacz rozwiązanie)

3 Ułożyć ogólne równanie reakcji spalania węglowodoru CnH2n+2, zakładając ... (zobacz rozwiązanie)

4 Na rysunku przedstawiono modele przestrzenne cząsteczek następujących związków: chlorku metylu, dichlorometanu, chloroformu, czterochlorku węgla, etanu, propanu i n-butanu ... (zobacz rozwiązanie)

5 Na rysunku 16.2 (patrz zbiór zadań) przedstawiono modele cząsteczek węglowodorów nasyconych. Narysuj wzory ... (zobacz rozwiązanie)

6 Które z podanych wzorów przedstawiają ... (zobacz rozwiązanie)

7 Czy podane wzory przedstawiają różne związki ... (zobacz rozwiązanie)

8 Które z podanych wzorów przedstawiają ten sam związek ... (zobacz rozwiązanie)

9 Czy podane wzory przedstawiają różne związki, czy ten sam związek... (zobacz rozwiązanie)

10 Czy podane wzory przedstawiają różne związki, czy ten sam związek... (zobacz rozwiązanie)

11 Które z podanych wzorów przedstawiają ten sam związek ... (zobacz rozwiązanie)

12 Czy podane wzory przedstawiają różne związki, czy ten sam związek... (zobacz rozwiązanie)

13 Narysować wzory grupowe węglowodorów nasyconych, których modele cząsteczek przedstawione są na rysunku... (zobacz rozwiązanie)

14 Czy podane wzory przedstawiają różne związki, czy ten sam związek: (zobacz rozwiązanie)

15 Podać wzory grupowe następujących związków: a) 3-chloropentan, 1-bromopropan... (zobacz rozwiązanie)

16 Podać nazwy systematyczne następujących związków... (zobacz rozwiązanie)

17 Podać nazwy systematyczne następujących związków... (zobacz rozwiązanie)

18 Narysować wzory grupowe wszystkich związków izomerycznych o wzorze sumarycznym: a)C5H12 ... (zobacz rozwiązanie)

19 Jakie związki powstają podczas działania chloru na propan, jeżeli ... (zobacz rozwiązanie)

20 Który z izomerów C5H12 tworzy tylko jedną monochlorowcopochodną? [ Monochlorowcopochodna, to związek ... (zobacz rozwiązanie)

21 Ile jednowartościowych grup można utworzyć z następujących węglowodorów (podać wzory strukturalne) ... (zobacz rozwiązanie)

22 Ile trzeciorzędowych atomów wodoru zawiera: a) izobutan... (zobacz rozwiązanie)

23 Czy dwa związki o identycznej masie cząsteczkowej muszą być ... (zobacz rozwiązanie)

24 Czy dwa związki mające identyczny skład procentowy: 1) są izomerami... (zobacz rozwiązanie)

25 Dlaczego molowe ciepło spalania alkanów rośnie ze wzrostem... (zobacz rozwiązanie)

26 Ułożyć równania reakcji otrzymywania metodą Wurtza następujących węglowodorów: a) heksanu ... (zobacz rozwiązanie)

27 Proces krakowania heksadekanu może przebiegać według równania ... (zobacz rozwiązanie)

28 Metan można otrzymać, przepuszczając dwusiarczek węgla (CS2) i siarkowodór nad rozżarzoną miedzią ... (zobacz rozwiązanie)

29 Metan można otrzymać w reakcji węgliku glinu z kwasem, solnym lub wodą. Którą z tych reakcji ... (zobacz rozwiązanie)

30 Obliczyć rzeczywisty wzór węglowodoru, który w warunkach normalnych ... (zobacz rozwiązanie)

31 Obliczyć rzeczywisty wzór węglowodoru o masie cząsteczkowej 30u, jeżeli reakcja spalania... (zobacz rozwiązanie)

32 Ustalić wzór sumaryczny monobromopochodnej alkanu, wiedząc, że jej masa... (zobacz rozwiązanie)

33 Na spalenie 2 objętości pewnego węglowodoru zużyto 7 objętości tlenu i otrzymano 4 objętości ... (zobacz rozwiązanie)

34 10cm^3 pewnego węglowodoru spalono, zużywając 35cm^3 tlenu. Po skropleniu powstającej pary wodnej pozostało 30cm^3 gazu, którego objętość ... (zobacz rozwiązanie)

35 Oblicz objętość powietrza niezbędną do spalenia 1m^3 gazu ziemnego (warunki normalne) zawierającego... (zobacz rozwiązanie)

36 Czy 10m^3 powietrza (warunki normalne) wystarczy do całkowitego spalenia 0,77m^3 mieszaniny... (zobacz rozwiązanie)

37 Reaktywność poszczególnych atomów wodoru w alkanach maleje wraz z ich malejącą rzędowością w stosunku ... (zobacz rozwiązanie)

38 Obliczyć, w jakim stosunku molowym zmieszano etan i propan, jeżeli do całkowitego spalenia 7dm^3 tej mieszaniny zużyto ... (zobacz rozwiązanie)

39 Do spalenia 1 mola metanu zużyto 1,25 mola tlenu. Otrzymano mieszaninę CO... (zobacz rozwiązanie)

40 Obliczyć średnią masę cząsteczkową benzyny zawierającej 30%... (zobacz rozwiązanie)

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz