fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Obliczenia zadań z chemii

1 Obliczyć stężenie molowe jonów wodorowych w roztworze o: a)pH=3... (zobacz rozwiązanie)

2 Ile razy należy zwiększyć (lub zmniejszyć) stężenie jonów wodorowych, aby pH... (zobacz rozwiązanie)

3 Ze wzrostem temperatury wzrasta stopień dysocjacji wody. Czy... (zobacz rozwiązanie)

4 Obliczyć wartość pOH roztworu... (zobacz rozwiązanie)

5 Obliczyć wartości pH podanych roztworów, przyjmując (alfa)=100%: a) kwasu ...... (zobacz rozwiązanie)

6 Obliczyć pH roztworu Ba(OH)2 (alfa=100%) o... (zobacz rozwiązanie)

7 Jaką objętość 0,1- molowego, roztworu NaOH należy dodać do 200 cm^3... (zobacz rozwiązanie)

8 Stężenie molowe jonów wodorotlenkowych w dwóch roztworach są następujące: A.[OH-]=10^-4, B.[OH-]=10^-6. W którym roztworze jest... (zobacz rozwiązanie)

9 O ile zwiększy się pH czystej wody po dodaniu 0,01mola NaOH do ... (zobacz rozwiązanie)

10 Obliczyć stopień dysocjacji jednowodorotlenowej zasady, wiedząc, że jej ... (zobacz rozwiązanie)

11 Obliczyć pH roztworu jednohydronowego kwasu o stężeniu 0,01 mol/dm^3, jeżeli ... (zobacz rozwiązanie)

12 Obliczyć pH roztworu kwasu azotowego(III) (K=2*10^-4) o ... (zobacz rozwiązanie)

13 O ile zmieni się pH po dziesięciokrotnym rozcieńczeniu 0,1 molowego roztworu jednohydronowego kwasu... (zobacz rozwiązanie)

14 Obliczyć wartość pH roztworu kwasu jednohydronowego o stężeniu ... (zobacz rozwiązanie)

15 Obliczyć pH roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu ... (zobacz rozwiązanie)

16 Obliczyć pH roztworu zawierającego 5,1*10^-3g... (zobacz rozwiązanie)

17 Obliczyć stałą dysocjacji kwasu octowego, wiedząc... (zobacz rozwiązanie)

18 Pomiary doświadczalne wykazały, że pewien roztwór jednohydronowego kwasu ma... (zobacz rozwiązanie)

19 Obliczyć stopień dysocjacji HCN ... (zobacz rozwiązanie)

20 Obliczyć stężenie roztworu kwasu jednohydronowego, jeżeli pH tego roztworu wynosi... (zobacz rozwiązanie)

21 Obliczyć stałą dysocjacji kwasu azotowego(II), wiedząc, że ... (zobacz rozwiązanie)

22 Obliczyć pH roztworu kwasu fluorowodorowego... (zobacz rozwiązanie)

23 Obliczyć pH roztworu uzyskanego przez zmieszanie 250cm^3... (zobacz rozwiązanie)

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz