Ile gramów pięciowodnego siarczanu miedzi(II) należy rozpuścić w 150g wody,...

Ile gramów pięciowodnego siarczanu miedzi(II) należy rozpuścić w 150g wody, aby otrzymać...

Rozwiązanie wybranego zadania z chemii

Wskazówka:

Obliczymy masę molową siarczanu miedzi oraz masę molową uwodnionego siarczanu miedzi:

chemia zadania

Ze wzoru na stężenie procentowe obliczymy ilość moli (x) podanego związku:

chemia zadania

Z otrzymanej ilość moli obliczymy masę pięciowodnego siarczanu miedzi:

chemia zadania
Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play