Obliczyć stężenie procentowe kwasu azotowego, w którym na jeden jon wodorow...

Obliczyć stężenie procentowe kwasu azotowego, w którym na jeden jon wodorowy...

Rozwiązanie wybranego zadania z chemii

Wskazówka:

Zapiszemy równanie dysocjacji

chemia zadania

Z równania wynika, że z jednej cząsteczki HNO3 powstaje jeden jon H(+). Uwzględniając warunki zadania, wiemy, że na jedną cząsteczkę HNO3 przypada 8 cząsteczek wody. Wyznaczamy masy cząsteczkowe oraz masę cząsteczkową roztworu:

chemia zadania

Szukane stężenie procentowe kwasu azotowego wynosi:

chemia zadania
Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play