Obliczyć stosunek liczbowy kationów do liczby anionów w 2-molowym roztworze ...

Obliczyć stosunek liczbowy kationów do liczby anionów w 2-molowym roztworze Cr2(SO4)2...

Rozwiązanie wybranego zadania z chemii

Wskazówka:

Przy dużym stężeniu roztworu, możemy zaniedbać liczbę jonów powstałych wskutek autodysocjacji wody.

chemia zadania

Odp.

Szukany stosunek liczby kationów do anionów wynosi 2:3 i nie ma to wpływu na stężenie roztworu.

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play