Na zobojętnienie 100cm^3 twardej wody, zawierającej wodorowęglan wapnia, zuż...

Na zobojętnienie 100cm^3 twardej wody, zawierającej wodorowęglan wapnia, zużyto 2,5cm^3 0,12- molowego kwasu ...

Rozwiązanie wybranego zadania z chemii

Wskazówka:

Ze wzoru na stężenie molowe, obliczymy ilość kwasu solnego użytego do zobojętnienia roztworu:

chemia zadania

Zapiszemy równanie reakcji i obliczymy ile moli wodorowęglanu wapnia znajduje się w 100cm^3 twardej wody:

chemia zadania

Zapiszemy proporcję i obliczymy jaka ilość wodorowęglanu wapnia znajduje się w 1dm^3

chemia zadania
Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play