Pierwiastek amfoteryczny o symbolu E występuje w anionie soli wapniowej Ca(EO2)...

Pierwiastek amfoteryczny o symbolu E występuje w anionie soli wapniowej Ca(EO2)2. Posługując się symbolem E, ułożyć wzory:...

Rozwiązanie wybranego zadania z chemii

Wskazówka:

Rozpiszemy anion podanej soli wapniowej:

chemia zadania

Reszta kwasowa podanej soli wskazuje na pierwiastek amfoteryczny o wartościowości III, stopień utlenienia wynosi (+3). Szukane wzory będą postaci:

chemia zadania
Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play