Pierwiastek amfoteryczny o symbolu ogólnym E występuje w anionie soli miedzi(I...

Pierwiastek amfoteryczny o symbolu ogólnym E występuje w anionie soli miedzi(II) CuEO3. Posługując się symbolem E, ułożyć wzory:...

Rozwiązanie wybranego zadania z chemii

Wskazówka:

Rozpiszemy anion podanej soli miedzi(II):

chemia zadania

Reszta kwasowa podanej soli wskazuje na pierwiastek amfoteryczny o wartościowości IV, stopień utlenienia wynosi (+4). Szukane wzory będą postaci:

chemia zadania
Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play