Podać nazwy następujących związków: SeH2......

Podać nazwy następujących związków: SeH2...

Rozwiązanie wybranego zadania z chemii

Wskazówka:

Nazwy wodorków z grupy 1-15 tworzy się na tej samej zasadzie, co tlenków, czyli na przykład: wodorek litu, wodorek arsenu. Dla wodorków z grupy 16 i 17 tworzy się przez dodanie do nazwy pierwiastka łącznika „o” oraz słowa wodór, na przykład: jodowodór, siarkowodór itp.

" Nazwy związków:"

 Nazwy związków:
Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play