Ułożyć równania reakcji wapnia z chlorem, siarką, węglem (produktem jest ...

Ułożyć równania reakcji wapnia z chlorem, siarką, węglem (produktem jest ...

Rozwiązanie wybranego zadania z chemii

Odp. a)

reakcja wapnia z chlorem

chemia zadania

Odp. b)

reakcja wapnia z siarką

chemia zadania

Odp. c)

reakcja wapnia z węglem (produktem jest węglik wapnia)

chemia zadania

Odp. d)

reakcja wapnia z azotem (produktem jest azotek wapnia)

chemia zadania

Odp. e)

reakcja wapnia z wodorem (produktem jest wodorek wapnia)

chemia zadania
Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play