Zaproponować doświadczalny sposób ilościowego oznaczenia domieszek ... ...

Zaproponować doświadczalny sposób ilościowego oznaczenia domieszek ...

Rozwiązanie wybranego zadania z chemii

Odp. a)

Domieszkę wapienia można wykryć poprzez wkroplenie kwasu solnego do próbki. Następnie zbierając i mierząc objętość wydzielonego CO2. Reakcja ma postać:

chemia zadania

Odp. b)

Domieszkę piasku w wapnie palonym można wykryć po dodaniu do próbki nadmiaru kwasu solnego. Następnie sączymy. Wapień oraz wapno palone przereagują do postaci rozpuszczalnych soli, a piasek pozostanie. Postać reakcji:

chemia zadania
Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play