Podczas rozpuszczania w kwasie 10g wapna gaszonego, zawierającego domieszkę w...

Podczas rozpuszczania w kwasie 10g wapna gaszonego, zawierającego domieszkę węglanu wapnia, wydzieliło się 224cm^3 gazu odmierzonego ...

Rozwiązanie wybranego zadania z chemii

Wskazówka:

Zapiszemy ogólną reakcję węglanu wapnia z kwasem

chemia zadania

Zapiszemy proporcję, z której obliczymy masę węglanu wapnia, z którego wydzieliło się 224cm^3 gazu

chemia zadania

Szukana zawartość procentowa węglanu wynosi:

chemia zadania
Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play