Ile gramów siarczanu baru wytrąci się w postaci osadu, jeżeli do roztworu za...

Ile gramów siarczanu baru wytrąci się w postaci osadu, jeżeli do roztworu zawierającego 50g kwasu ...

Rozwiązanie wybranego zadania z chemii

Wskazówka:

: Zapiszemy równanie reakcji i obliczymy masę jednego mola każdej substancji:

chemia zadania

Ułożymy proporcję i obliczymy ile H2SO4 zareaguje z 80g BaO2

chemia zadania

Otrzymany wynik świadczy, że w reakcji użyto nadmiaru kwasu. Obliczymy ile siarczanu baru powstanie w wyniku reakcji 80g BaO2:

chemia zadania
Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play