Obliczyć stężenie procentowe wodorotlenku wapnia w zawiesinie (tzw. mleku wap...

Obliczyć stężenie procentowe wodorotlenku wapnia w zawiesinie (tzw. mleku wapiennym) otrzymanej ...

Rozwiązanie wybranego zadania z chemii

Wskazówka:

Zapiszemy przebieg reakcji, ułożymy proporcję, z której obliczymy jaka masa wodorotlenku wapnia powstanie w wyniku reakcji 4gCaO:

chemia zadania

Obliczymy łączną masę powstałego roztworu i ze wzoru na stężenie procentowe obliczymy szukaną wartość:

chemia zadania
Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play