5g wapnia wrzucono do 30g wody. Obliczyć stężenie procentowe ... ...

5g wapnia wrzucono do 30g wody. Obliczyć stężenie procentowe ...

Rozwiązanie wybranego zadania z chemii

Wskazówka:

Zapiszemy przebieg reakcji:

chemia zadania

Ułożymy proporcję i obliczymy, jaka masa wodorotlenku wapnia powstanie w wyniku reakcji z 5gCa:

chemia zadania

Z kolejnej proporcji obliczymy masę wodoru, który powstanie w wyniku reakcji 5gCa:

chemia zadania

Obliczymy łączną masę powstałego roztworu, a następnie szukane stężenie procentowe tego roztworu:

chemia zadania
Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play