Obliczyć wartościowość siarki w tlenku, wiedząc, że 1 g tlenku zawiera …...

Obliczyć wartościowość siarki w tlenku, wiedząc, że 1 g tlenku zawiera …

Rozwiązanie wybranego zadania z chemii

Wskazówka:

Obliczymy masę tlenku przy założeniu, że zawiera jeden mol siarki (S)

chemia zadania

Obliczymy masę tlenu(O) w tym związku

chemia zadania

Obliczymy ilość moli tlenu w tym związku

chemia zadania

Z otrzymanych obliczeń wynika, że siarka w związku jest (VI) wartościowa i wzór tlenku ma postać:

chemia zadania
Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play