Ustalić wzór rzeczywisty tlenku azotu zawierającego 46,7% azotu, wiedząc że...

Ustalić wzór rzeczywisty tlenku azotu zawierającego 46,7% azotu, wiedząc że gęstość tego gazu w temperaturze 293K, pod normalnym ciśnieniem…

Rozwiązanie wybranego zadania z chemii

Wskazówka:

Skorzystamy z prawa Clapeyrona- obliczymy objętość jednego mola tego gazu

chemia zadania

Obliczymy masę jednego mola tego związku

chemia zadania

Obliczamy masę azotu i tlenu w tym tlenku:

chemia zadania

Obliczamy ilość atomów poszczególnych pierwiastków tworzących związek:

chemia zadania

Szukany wzór tlenku ma postać

chemia zadania
Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play