Podczas utleniania pewnego siarczku miedzi otrzymano 4g CuO i 1,6g SO2. Ustalić...

Podczas utleniania pewnego siarczku miedzi otrzymano 4g CuO i 1,6g SO2. Ustalić…

Rozwiązanie wybranego zadania z chemii

Wskazówka:

Masy podanych związków zamienimy na ilość moli:

chemia zadania

Zapiszemy równanie reakcji:

chemia zadania

Zauważamy, że po prawej stronie równania występują 2 mole miedzi oraz 1 mol siarki, stąd szukamy wzór siarczku ma postać:

chemia zadania
Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play