Wykres na rysunku 4.6 ilustruje stosunki ilościowe syntezy pewnego tlenku fosfo...

Wykres na rysunku 4.6 ilustruje stosunki ilościowe syntezy pewnego tlenku fosforu. Ustalić …

Rozwiązanie wybranego zadania z chemii

Wykres do zadania:

chemia zadania

Wskazówka:

Z wykresu odczytujemy, że 1 mol fosforu reaguje z około 17dm^3 tlenu. Zakładamy, że warunki były normalne. Obliczamy jaka to ilość moli:

chemia zadania

Zapiszemy równanie reakcji:

chemia zadania

Po lewej stronie równania jest 4 mole fosforu oraz 3 mole cząsteczek tlenu, czyli 6 moli atomów tlenu, stąd szukany wzór empiryczny tlenku ma postać:

chemia zadania
Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play