Obliczyć wartościowość baru w związku powstającym podczas reakcji 2,74g ba...

Obliczyć wartościowość baru w związku powstającym podczas reakcji 2,74g baru z wodą, jeżeli…

Rozwiązanie wybranego zadania z chemii

Wskazówka:

Podane masy zamieniamy na ilość moli

chemia zadania

Zapiszemy równanie reakcji

chemia zadania

Stosunek molowy Ba do H2 jest równy 1:1, czyli

chemia zadania

Stąd szukany wzór wodorotlenku ma postać:

chemia zadania

a to oznacza, że wartościowość baru wynosi (II)

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play