Dlaczego pozornie wbrew regule Le Chateliera, egzotermiczną reakcję syntezy wo...

Dlaczego pozornie wbrew regule Le Chateliera, egzotermiczną reakcję syntezy wody: 2H2(g)+O2(g)<->2H2O(g); (delta)H=-484kJ rozpoczynamy …

Rozwiązanie wybranego zadania z chemii

Zapis równania reakcji:

chemia zadania

Odp.

Rozpoczęcie reakcji wymaga pokonania energii aktywacji. Proces podgrzewania dostarcza niezbędną energię do rozpoczęcie reakcji. W późniejszym etapie energia wydzielona podczas reakcji syntezy wody jest ciągle wyższa od energii aktywacji, co pozwala kontynuować reakcję.

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play